Tre marinedykkere skulle lage julekort under vann da en av dem besvimte. Livløs ble han reddet opp av dykkertanken på Haakonsvern.

— Når noen besvimer under vann og slutter å puste, er det alltid dramatisk, sier dykkerlege Jan Risberg.

Bergens Tidende har sett videoopptak av hendelsen. En av dykkerne hadde på seg full nissedrakt, en annen hadde nisselue, mens tredjemann skulle ta bilder med et undervannskamera.

I nissedrakt

De to førstnevnte bryter overflaten som normalt etter å ha vært under vann i ca. halvannet minutt, mens fotografen mangler tre meter på å være oppe. Plutselig besvimer han, mister kameraet og synker ned til bunnen av tanken, tilsvarende 18 meters dyp. Der blir han liggende livløs.

Når noen besvimer under vann og slutter å puste, er det alltid dramatisk. Dykkerlege Jan Risberg

Dykkerinstruktøren som overvåker situasjonen fra sin kontrollpult, ser hva som skjer, og alarmerer de to andre dykkerne.

En av dem tar seg umiddelbart ned til den bevisstløse kollegaen, gir ham kunstig åndedrett, tar ham over skulderen og får ham inn i våtklokken som er senket ned. Dette er en slags heis. Den besvimte kollegaen kommer til bevissthet igjen da våtklokken kommer opp, og kan selv gå ut av den, riktignok noe ustøtt.

Hostet vann og blod

Han hoster opp vann og blod og blir tatt under behandling av dykkerlegen, og deretter fraktet til Haukeland Universitetssykehus. Der var han innlagt et par døgn.

— Han får ikke varige men, og fungerer normalt. Dykkeren gjennomfører i disse dager opptak til Befalsskolen, sier sjefen for Dykker- og froskemannsenteret på Haakonsvern, Morten Høvik.

Den unge kvartermesteren som var utsatt for nestendrukningen, ønsker ikke selv å uttale seg om hendelsen.

Ingen kritikk

Både Arbeidstilsynet og politiet ble varslet om nestenulykken. Etter å ha gått gjennom saken, finner Arbeidstilsynet ingen grunn til å gi Sjøforsvaret noen pålegg etter hendelsen.

Sjøforsvaret har kommet frem til at kvartermesteren mistet bevisstheten i et drøyt minutt.

— Uten rett håndtering kunne det ha blitt skjebnesvangert, sier dykkerlege Jan Risberg.

Marinedykkerne brukte ikke luftflasker under dykkingen. Gruppen hadde utført regulær, militær trening i oppstigningstanken i ca. en time før hendelsen fant sted. Julekortfotograferingen skulle avslutte seansen siden de likevel var i vannet.

— Dykkingen var godkjent på forhånd. Hovedhensikten var ikke å lage julekort, men å trene, sier Morten Høvik.

Oksygenet oppbrukt

På fagspråket kalles hendelsen for en «gruntvannsbesvimelse».

— Den oppstår når blodet ikke lenger frakter nok oksygen til hjernen. I dette tilfellet hadde kvartermesteren vært så lenge under vann at han hadde brukt opp oksygenet i blodet, forklarer Risberg

Dykkerlegen har vært ansatt på Haakonsvern siden 1988, og aldri vært ute for en tilsvarende hendelse.

— Det skjer heldigvis svært sjelden, sier han.

Sjefen for dykkersenteret skryter av redningsaksjonen til de andre dykkerne.

— De handlet svært resolutt. Selv om vi trener på slike situasjoner, er det noe helt annet å stå midt oppe i den i virkeligheten, sier Høvik.

Normal prosedyre ved alvorlige hendelser som denne, er at alle involverte setter seg ned, snakker om den og går gjennom rutinene.

— Her fant vi ikke grunn til å sette fingeren på noe som helst. Beredskapen fungerte helt som den skulle, sier Morten Høvik.

Julekortet ble for øvrig ikke laget.

Uklar lovgivning

Fridykking faller ikke automatisk inn under arbeidstilsynets bestemmelser.

— Arbeidstilsynets forskrift om dykking omfatter kun tilfeller der dykkeren får tilførsel av luft. Det fikk ikke dykkeren i dette tilfellet, sier Tor Fjelldal, seniorinspektør i Arbeidstilsynet.

Likevel bestemte de i samråd med politiet seg for å behandle ulykken som en arbeidsulykke.

— Det er en kjent risiko ved den typen fridykking de bedriver, og det ligger til grunn for rutinen de har etablert med beredskap og overvåking. Vi fant ikke grunnlag for pålegg i denne saken - slik vi oppfatter det har beredskapen fungert slik den skulle, sier Fjelldal.