• Nissen kommer!- Hei, nisse!- Har du noen gaver, nisse?- Ja, han har!

Strålende glade tar 23 barn fra ett til fem år fra Sølvberget Barnehage og fem toåringer fra Eidsvåg Barnehage hjertelig imot julenissen som kommer vaggende ut av skogen og inn på den store, åpne plassen i skogen. Vi er på tur på Byfjellene i området mellom Langevatnet og Munkebotnvatnet midt mellom Eidsvåg og Munkebotn.

De strålende glade ungene har flyttet barnehagen ut i naturen for en dag. Egentlig skulle de hatt nissefest i Sølvberget Barnehage i dag. Men kommunens grønne avdeling ville markere at de er ferdig med grovarbeidet for å legge til rette for friluftsaktiviteter i dette området. Derfor inviterte kommunen barn og ansatte i de to barnehagene til kosestund i skogen. Bysiden fikk være med.

Førjulkos

Og ungene koser seg! Like før nissen ankommer, er de samlet rundt den permanente bålplassen. Kommunen spanderer førjulskos: Pølser grilles på spidd over bålet. Ungene nyter pølser, gumler boller og drikker varm solbærsaft.

Kåre Teigland som er formann for skogsdrift i kommunens skogetat, har laget skikkelig bål. Med en diger «Kaffelars» koker han kaffe over bålet til de voksne. Nissen har selvsagt gaver til alle — små og store! Ungene fryder seg.

Bjarte Lokøy er tegner i grønn avdeling. I dag spiller han julesanger på trekkspill her ute i skogen og forsterker den koselige julestemningen.

Vi voksne får vite at vi nå er på et sted som i lang tid har vært et yndet turmål. Barnehager, skoler, buekorps, speidere, funksjonshemmede og familier med barn har brukt denne sletten og området rundt. Av mange brukere kalt «indianerplassen». Byfjellsrådet mente det var nødvendig med tiltak på denne delen av Byfjellene fordi slitasjen var stor.

Fin leirplass

Nå er jobben gjort. En stor permanent bålplass - godkjent av Bergen Brannvesen for bruk hele året - er laget midt på sletten som er planert ut, drenert og fått tilkjørt et tynt jordlag som blir tilplantet med gress til våren. I skogkanten rundt plassen er det satt opp enkle trebenker og tre gapahuker som vil gi ly i regnvær.

Bergens Skog- og Træplantningsselskap har ytt sitt bidrag. Skogmester Axel Ingvaldsen forteller at trevirket i gapahukene og benkene er hogget på Byfjellene og skåret på selskapets egen sag. Ildsjeler blant turfolk har utført byggearbeidet på trekonstruksjonene.

Litt lenger nord for «indianerplassen» er det laget en grusvei fra Munkebotnveien ned mot en liten åpen slette ved Langevatnet.

Mer tilgjengelig

Hele området er nå blitt bedre tilgjengelig og mer tilrettelagt for alle brukergrupper. Langevatnet er lokalisert utenfor nedbørsfelt og aktivitetene vil derfor ikke være i konflikt med restriksjoner. Tilretteleggingen vil kanalisere organiserte aktiviteter ut av nedbørsfelt. Stien langs vatnet skal ryddes. Turveien fra Garpetjernet (tjernet som lokalbefolkningen kaller Jomfrudammen) nedover i retning mot Langevatnet ødelegges av overflatevann. Senere skal det grøftes langs turveien som får nytt grusdekke.

Nissekos

Ungene stimler sammen rundt julenissen mens han deler ut gaveposene.

— E' du ornkli?

— Jeg ønsker en katt ...

— Jeg ønsker barbibarn ...

— Jeg ønsker en trøbil ...

Selvsagt lover nissen å se på saken. Ungene og førskolelærerne synger nissesangen. Ungene koser seg med snop og frukt fra pakkene julenissen kom med.

Vær lur - gå tur!

Parksjef Sissel Lerum og byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal smiler om kapp med de glade ungene. Dette er et pilotprosjekt, forteller de. Det betyr at leirplassen er den første som i sin helhet er laget med byfjellsstandard. Andre områder skal tilrettelegges på Byfjellene, blant annet Fløysletten og ved Skomakerdiket. Med dette har kommunen og samarbeidspartnere gitt bergensere i alle aldre nok et attraktivt turmål i friluftsområdene våre.

Bysidens råd til julemat-proppete bergensere: Vær lur - gå tur! For eksempel til «indianerplassen» midt mellom Eidsvåg og Munkebotn.

Naturkos: Ungene koser seg med å grille pølser på spidd over bålet ved Langevatnet. (Foto: Helge Sunde)

Nissebesøk: Julenissen har med seg gaver til ungene som er på tur til den nylagete «indianerplassen». (Foto: Helge Sunde)