Det er registrert drøyt 9000 naturskader etter ekstremværet «Nina» som herjet Vestlandet for snart to uker siden. Dette gir erstatninger på anslagsvis 450 millioner kroner, viser beregninger fra Finans Norge.

— I tillegg kommer blant annet skader på biler, båter og campingvogner, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge i en pressemelding.

Finans Norge administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper som selger brannforsikring i Norge er medlemmer.

Foreløpige tall

Det kommer fortsatt inn skademeldinger, så tallene er foreløpige.

— Fullstendig oversikt over skadeomfanget har vi dermed ikke ennå, sier Neverdal.

I tillegg til skadene etter stormen, gjorde stormflo skade flere steder langs kysten.

Felte et halvt års hogst

— Enkelte skader er svært omfattende, og det er selvfølgelig belastende for dem det gjelder. De fleste sakene dreier seg om mindre skader på tak og takstein, sier Neverdal.

Tidligere i dag meldte Fylkesmannen i Hordaland at stormen «Nina» felte like mye skog som vanligvis blir felt på et halvt år med ordinær hogst.

Dette er basert på forsikringsselskapenes tilbakemeldinger.

GIKK I BAKKEN: Spiret på Rosenkrantztårnet tålte ikke stormen.
Fred Ivar Utsi Klementsen