— For oss blei stormen særs dyr, seier Tuvin.

Ekstremvêret vil koste BKK mellom 60 og 100 millionar kroner. Framleis jobbar BKK på spreng for å rette opp skadane etter stormen som herja Vestlandet i byrjinga av januar.

- Mykje arbeid gjenstår

— Ingen kundar er straumlause, men me vil nok halde på med reperasjonsarbeid til over påske. Det gjenstår mykje arbeid, seier Tuvin.

Hovudsakeleg er det å gjenopprette straumforsyninga som gjenstår, seier ho.

— Då uv ê ret herja, etablerte me mange provisoriske løysingar i fleire delar av vårt nettområde. No arbeider me for å rette dei feil og øydeleggjingar stormen førte til.

— Me har lagt vekk mange arbeidsoppgåver for å reparere straumnettet etter stormen, seier Tuvin.

Det får konsekvensar for anna arbeid som skal gjerast i BKK.

— Til dømes vedlikehaldsarbeid som me må utsetje for å reparere straumnettet, fortel Tuvin.

- Ingen konsekvensar for kundane

Dei store kostnadane etter stormen er mellom anna erstatning til kundar for langvarig straumbrot, og reperasjonskostandar på straumnettet. I tillegg kjem kostnader BKK må dekke for ikkje levert energi. Men Tuvin er klar på at dei store utgiftene ikkje vil få konsekvensar nettleiga tilf BKK-kundar i år.

— Vår nettleige har vore stabil dei siste åra og det vil den vere i år også, seier Tuvin.

Skadar for ein halv milliard

Også for erstatningsselskapa fekk stormen «Nina» ein høg prislapp. Totalt må selskapa punge ut over 600 millionar kroner etter ekstremvêret som herja Vestlandet.

— Heile 10.000 skadar er meldt inn til forsikringsselskapa etter ektremv ê ret «Nina», seier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Og dei fleste skadane er registrert i Hordaland.

— Talet aukar stadig, det kan bli høgare enn 600 millionar kroner, seier Neverdal.

GJEKK I BAKKEN: Spiret på Rosenkrantztårnet tålte ikkje stormen.
Fred Ivar Utsi Klementsen