Avtalen ble signert torsdag ettermiddag. Like etterpå møter BT Nilsen og Terje Søviknes på Festplassen.

— Vi har fått på plass en avtale med Venstre, sier Nilsen.

Han signerte papiret kun kort tid tidligere som sier at Venstre støtter ham som fylkesordfører. Et likelydendes papir ble signert med Frp.

Litt politikk

Avtalen som nå er signert inneholder også litt politikk. De tre partieen har en felles målsetning om å øke satsingen på:

  • Kollektivtrafikken
  • Vedlikeholdet av fylkesveier
  • I tillegg har vi kommet frem til en avtale som, egentlig selvinnlysende, sier at vi står ved avtalen om belønningsmidler som vi har signert med Bergen og staten, sier Nilsen.

I den avtalen ligger det blant annet krav om trafikkreduserende tiltak.

— Er dere for dette, Søviknes?

— Den avtalen er inngått. Vi skal komme tilbake til innholdet, altså hvilke trafikkreduserende tiltak vi skal ha, men vi står ved at det kommer tiltak, svarer han.

Mer økonomi

Partiene er også enige om å samarbeide på flere økonomiske saker de kommende årene. Nå begynner arbeidet med å legge frem en felles politisk plattform som alle de tre partiene kan stille seg bak.

— Intensjonen er å få til det, men det tar vi etterhvert, sier Nilsen.

— Nå skal vi først lære hverandre å kjenne, sier Søviknes.

Barnslig?

Listetopp Mona Hellesnes fra Venstre var med på dagens møte.Hun sier de skal vurdere å inngå en mer bindende politisk avtale senere.

— Vi har en intensjon om dette. Men vi må ta forbehold medtanke på hva som er mulig å gjøre.

— Er det ikke litt barnslig av dere å ikke ville underskrivesamme avtale som Frp, men heller skrive under på en identisk avtale der baredere og Høyre nevnes?

— Nei, det synes jeg ikke. Vi ble kontaktet av Høyre og harforhandlet med dem.

— Men i dag var dere jo i møte med Høyre og Frp.

— Vi hadde felles diskusjon i dag ja, men vi har formeltsett valgt å forholde oss til Høyre.

Hellesnes sier det var viktig for Venstre å få inn littpolitikk i avtalen som ble signert i dag.

— Vi har fått inn en satsing på kollektivtrafikken ogvedlikeholdsmidler til fylkesveiene, og i tillegg har vi fått sikret oss atavtalen med staten om belønningsmidler står ved lag.

Ikkeflere avtaler

Hellesneser torsdag ettermiddag på vei tilbake til Ulvik. I løpet av kvelden blir hennesfremtid som ordfører i Ulvik kanskje avgjort. Plassen som fylkesvaraordfører erdet enten Høyre eller Venstre som får, det er ikke avklart ennå. Hun avviser atde to sakene henger sammen.

— Ulvik eren helt annen sak, det er en lokal situasjon.

Ap, Sp ogHøyre skal i møte torsdag kveld for å finne ut om de kan samarbeide. Går Høyreden veien i Ulvik mister Hellesnes vervet som ordfører. Hun vedgår at hun harsnakket med lokallaget.

— Jeg harsnakket med alle de andre partiene i Ulvik.