Det er styret for Ludvig Holbergs minnefond som deler ut prisen etter innstilling fra en fagkomité som består av anerkjente nordiske forskere innen prisens fagområder.

Komiteen trekker fram at 29 år gamle Dag Trygve Treslew Haug er en usedvanlig skarpsindig og allsidig begavet lingvist. Han har også fått en fremtredende posisjon innen klassisk språkvitenskap.

– Jeg synes det er spesielt hyggelig at prisen går til meg som representant for et lite fagområde, klassiske språk, sier Treslew Haug i sin takketale.

Til daglig jobber han som førsteamanuensis i latin ved institutt for filosofi, idé— og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo.