Faren forteller at familien skulle skifte forsikringsselskap fra If til Gjensidige. I den forbindelse var det helseskjemaer som skulle fylles ut, også for ungene.

Krystallklart avslag

— På et av skjemaene var det spørsmål om gutten hadde lese- og skrivevansker. Det har han hatt og har delvis ennå, så vi hadde ikke noen betenkeligheter med å opplyse at han var under utredning i PPT (Pedagogisk/psykologisk rådgivningstjeneste) for skolen, forteller faren.

Stor var hans forbauselse da svaret fra Gjensidige kom. Niåringen kunne ikke få livsforsikring fordi han hadde vært i kontakt med PPT.

Oppgitt og forbannet

— Jeg var ærlig, og ble straffet for det. I ettertid har jeg tenkt at jeg kunne jo bare gitt blaffen og fått forsikringen uten problemer, sier faren.

Han er oppgitt og forbannet over at et forsikringsselskap kan behandle unger slik.

Da avslaget kom, tok han straks kontakt med Gjensidige og utbad seg en forklaring. Men svaret var det samme. Sønnen kunne dessverre ikke få forsikringen han bad om.

— Jeg fikk dessuten vite at han var havnet i et register over problematiske forsikringskunder der han risikerte å bli stående i ti år, sier faren, som understreker at guttens lesevansker er av mild karakter. Niåringen har gjort store fremskritt i det siste, og han har ikke fått noen diagnose.

Fremtidig arbeidsevne

Avdelingsdirektør for personforsikring i Gjensidige, Stein Kjennvold, bekrefter overfor BT at det hender man avviser forsikringskunder med den begrunnelsen som her er gitt, men at det blir foretatt en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle.

— Er folk med lese- og skrivevansker mer utsatt for ulykker enn andre?

— Dette har overhodet ikke noe med ulykkes- og dødsrisiko å gjøre. Det henger mer sammen med mulig fremtidig arbeidsevne, sier Kjennvold, som understreker at dette ikke er noe forsikringsselskapene har tatt ut av løse luften.

— Dysleksiforbundet selv har foretatt en undersøkelse som forteller at 400.000 personer står i fare for å bli uføretrygdet fordi de ikke klarer å henge med i arbeidslivet. Det å ha lese- og skrivevansker kan være et stort handikap i yrkeslivet, særlig i et samfunn som stiller så store krav til evnen til å ta til seg kunnskap, mener Kjennvold.

Han presiserer at avslag bare gjelder når personen er under utredning.

— Det er altså rettere å snakke om utsettelse enn avslag, sier han. Hvis det pågår en utredning vil saken automatisk bli tatt opp til ny vurdering.

Slettes etter ti år

Registeret som niåringen har havnet i kalles ROFF-registeret (Register over forsikringssøkere og forsikrede). Det er en liste over personer med en eller annen form for anmerkninger, det være seg på helse, prisavslag, reservasjoner osv. Hovedformålet med ROFF er å unngå forsikringsspekulasjoner.

— Alle forsikringsselskap kan hente ut navn fra denne listen, men får ikke adgang til spesifikke opplysninger om helse og andre forhold uten den enkeltes samtykke, sier Kjennvold.

Navnene blir automatisk slettet etter ti år, ofte tidligere.

fakta ROFF-register

  • Forsikringsbransjen har konsesjon for to fellesregistre, Sentralt skaderegister (FOSS) og Register over forsikringssøkere og forsikrede.
  • Formålet med ROFF er å bedre og sikre en ensartet risikobedømmelse ved premiefastsettelse, samt å føre kontroll med sikte på å unngå spekulasjon.
  • Opplysninger kan oppbevares i registeret i maks ti år. Deretter skal de slettes.
  • Kunden skal bli informert om at han står i registeret, hvilken informasjon som er registrert og hvorfor.