Politiet registrerte 398 ulykker med personskader i trafikken i mars. Ni personer omkom. 39 personer ble hardt skadet.

Tilsvarende tall for mars i fjor viste 383 ulykker, der 12 mennesker mistet livet. 26 ble hardt skadet.

Gjennomsnittet for de siste ti årene, viser det 15 drepte og 53 ble hardt skadet, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Ingen mistet livet på veiene i Hordaland og Sogn og Fjordane i mars.

41 personer omkom

41 personer mistet livet, og 135 ble hardt skadet i løpet av årets tre første måneder.

I 1. kvartal i fjor omkom også 41 personer, og 92 ble hardt skadet.

Gjennomsnittet for 1. kvartal i tiårsperioden 2002 – 2011 er 50 omkomne og 168 hardt skadede.

Av de omkomne hittil i år er 27 menn og 14 kvinner. Det er tilsvarende fordeling som for samme periode i fjor.

Fem drept i Hordaland

I Hordaland er fem mennesker drept i trafikken til nå i år. I fjor ble tre personer drept i første kvartal.

I Sogn og Fjordane ble en person drept i første kvartal i år. I første kvartal 2011 omkom to personer i trafikken.