Hun er leder for Hordaland friomsorgskontor, som blant annet skal finne meningsfullt innhold i samfunnsstraffen lovbrytere idømmes.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å gi 6,25 millioner kroner i 2006 til Kriminalomsorgen for å styrke bemanningen ved friomsorgskontorene.

— Vi håper dette kan gi oss fire-fem nye stillinger i Friomsorgen. Får vi det, er vi fornøyde, sier direktør Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen region vest.

2750 lovbrytere

De siste årene har Friomsorgen sett en kraftig økning i arbeidsoppgavene:

  • På fire år økte antall lovbrytere på samfunnsstraff her vest fra ca. 300 til 2750 personer.
  • Antall timer samfunnsstraff gjennomført var 13 ganger høyere i 2005 enn fire år tidligere.Den formidable veksten skyldes et politisk ønske om at spesielt unge lovbrytere skulle holdes unna fengsel. Etter hvert har departementet også ønsket flere voksne over på samfunnsstraff.

I årene som kommer kan det bli enda mer. Justisminister Knut Storberget har signalisert at han ønsker å bruke samfunnsstraff mer fordi det er mer rehabiliterende, og fordi det kan redusere soningskøene.

- Går ut over kvaliteten

— Politiet har vært flinke til å skaffe nye stillinger. Det har ikke Kriminalomsorgen. For hele landet er det kommet kun én ny stilling, sier Drange.

Ifølge Drange har kontoret i Hordaland 17,2 årsverk. Hun mener mangelen på budsjettmidler står i grell kontrast til den politiske viljen regjeringen hadde for fem-seks år siden. I odelstingsproposisjon nr. 5, 2000-2001 står det at endringene i kriminalomsorgen ville «...føre til et økt bemanningsbehov». Departementet skrev også at de tok sikte på «en gradvis opptrapping av antall stillinger.»

— Det har ikke skjedd, sier Drange.

Hun mener konsekvensen er åpenbare.

— Det går ut over kvaliteten. Det blir til at vi i for stor grad må produsere timer og ikke innhold. Blant annet fører det til at vi ikke har tid nok til de vanskeligste tilfellene, sier Drange.