Lærermangel, vikarkrise, dårlig inneklima, overfylte og nedslitte skoler. Bildene har vært mange, skrekkrapportene fra skolehverdagen likeså.

Dette til tross. Flesteparten av elevene, foreldrene og lærerne trives godt i skolen. Faktisk meget godt. Det viser den store Elevundersøkelsen for 2007.

***** Flere enn åtte av ti trives svært godt eller godt på skolen. Om lag hver tidende elev trives litt.

***** Trivselen i friminuttene er ikke overraskende enda høyere.

***** Ni av ti elever trives sammen med elevene i klassen eller gruppen.

  • Tre av hundre trives ikke noe særlig eller ikke i det hele tatt i klassen.
  • Om lag én av 20 trives ikke noe særlig eller ikke i det hele tatt på skolen.

— Bedre enn folk tror

Resultatene overrasker ikke elevene i 10. klasse på Ortun skole.

— Miljøet i klassen er helt sykt bra, sier Johanne Heien og Karianne Eidsheim.

— Det var ikke like bra før, men de siste årene er miljøet i både klassen og skolen blitt mye bedre, mener Karianne.

Elevene tror at skolen er bedre enn man ofte kan få inntrykk av i media.

— Det er ikke så ille. Skolen er bedre enn folk tror, sier Merete Jentoft.

Sigrun Sundby har 38 års fartstid som kunst- og håndtverkslærer på Ortun skole. Hun føler seg sikker på at elevene i dagens skole trives bedre enn før i tiden.

— Skolen er mye friere enn tidligere. Det har vært en oppløsning av rammene som er trivselsskapende.

- Jeg trodde færre likte seg

Marius Pedersen og Christoffer Møgster i 9A er noe mer overrasket.

— Jeg trodde færre likte seg, sier Marius Pedersen, som understreker at han trives godt på skolen.

Han tror det først og fremst er samværet med venner som er forklaringen.

— Men, dere liker jo lærerne også?

— Ja. De fleste, så.

Elevundersøkelsen 2007 tegner et bilde av et godt forhold mellom elev og lærer.

***** I underkant av syv av ti trives sammen med lærerne sine i de fleste eller mange fag. Rundt hver fjerde elev opplyser at han/hun kun trives sammen med læreren i noen fag. En av 20 trives med lærerne kun i noen få eller i ingen av fagene.

*Nesten samtlige lærere, 19 av 20, trives i stor eller svært stor grad sammen med elevene sine. Like mange tror de aller fleste elevene trives godt i klassen eller gruppen.

Og det stopper ikke der. Dagens elever liker ikke bare skolen. De fleste liker skolearbeidet også.

  • Fem av ti trives svært godt eller godt med skolearbeidet. Ytterligere tre av ti trives nokså godt.

***** En av fem opplyser at de ikke trives «noe særlig» eller ikke i det hele tatt med skolearbeidet.

SE MIN KJOLE: De har sydd kjolene sine selv, Merethe Jentoft (helt til venstre) og Isabell Klementsen i 10. klasse på Ortun skole. Skal det klaffe, må fingerferdighet kombineres med kunnskaper fra realfag, påpeker lærer Sigrun Sundby (t.h.).
Høvik, Tor