ANNE HAFSTAD SIRI GEDDE-DAHL ALF ENDRE MAGNUSSENp/> Vi skriver 8. mars 2004. Det er kvinnedagen. Kvinners frigjøring skal markeres landet over. I Sykehus-Norge er det lite å feire.

En gjennomgang Aftenposten har utført blant landets sykehusdirektør, de medisinsk faglige øverste ansvarlige og lederne for brukerutvalgene ved våre sykehus, viser dystre fakta sett i et kvinneperspektiv. Bare tre kvinner troner øverst i hierarkiet i Sykehus Norge. Tre av fire medisinskfaglige ansvarlige er menn, og godt over halvparten av lederne i brukerutvalgene er menn.

Flere kvinner i styrene

Et noe lysere kvinnebilde finner man ved å gå igjennom kjønnsfordelingen blant styrelederne i de regionale helseforetakene og i sykehusstyrene. I de fem regionale helseforetakene er det to kvinnelige og tre mannlige styreledere.

Totalt er det en kvinneandel i styrene til alle sykehusene 46 prosent, men bare 21 prosent bekler leder eller nestledervervet.

I sykehusenes styrer er en av fire styreledere kvinner. Blant ordinære styremedlemmer er det flere kvinner enn menn. Det har vært en klar målsetting for Helsedepartementet å få en solid andel kvinner inn i de nye sykehusstyrene. Det har vært en suksess, men lederposisjonene er fortsatt i stor grad forbeholdt menn.

Ensom svale

En av dem som har nådd helt til topps i Sykehus-Norge er administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes ved Haukeland Universitetssykehus. Hun er øverste sjef ved et av landets største og mest avanserte sykehus med mer enn 8000 ansatte. 76 prosent er kvinner.

— Jeg skulle selvfølgelig ønske at det var flere kvinner på toppen. Jeg tror vi har en del å tilføre. Kvinner ser ofte saker fra en litt annen synsvinkel enn menn. Det er å foretrekke å ha begge kjønn representert i møter og diskusjoner, sier Bogsnes.

Hun er selv bevisst på å rekruttere flere kvinner inn i toppledelsen ved sykehuset. I en ledergruppe på 11 er bare tre kvinner. Det er for lite, mener Bogsnes, men å rekruttere flere kvinner er ikke lett. Hun har imidlertid lykkes med å få en kvinne i en av de to stillingene som viseadministrerende direktør.

— Det virker som om en del kvinner prioriterer annerledes. De ønsker ikke å være toppledere. Vi sliter også med å få flere kvinner inn som mellomledere, sier Bogsnes.

Hun mener også at en del menn fortsatt ikke har tro på at kvinner kan være dyktige ledere.

Selv har hun erfaring som toppleder i det private næringsliv før hun ble sykehusdirektør.

— Jeg har aldri hørt eller merket at jeg ikke er akseptert på grunn av kjønn. Det er ikke noe jeg tenker på i min egen hverdag, sier Bogsnes.

Tøff jobb

Jobben som sykehusdirektør er tøffere enn den erfarne næringslivslederen trodde. Hun er krystallklar på at den vanskelig kunne latt seg kombinere med det å ha omsorg for små barn. Selv har hun en voksen sønn.

— Jeg må nok innrømme at denne jobben er tøffere enn jeg hadde forestilt meg. Hun var også noe uforberedt på det voldsomme engasjementet folk viser når det gjelder sykehusene. Bogsnes skulle gjerne sett at flere kvinner tok lederjobber i Sykehus-Norge.

Foreløpig er hun, Kari Sletnes på Aker Universitetssykehus og Astrid Eidsvik, Helse Sunnmøre i mindretall når landets 28 sykehusdirektører møtes.

Aftenposten/Bergens Tidende

STYRELEDERE:

Kvinner: 7

Menn: 21

NESTLEDERE:

Kvinner: 5

Menn: 23

STYREMEDLEMMER:

Kvinner: 60

Menn: 51

ANSATTREP.:

Kvinner: 40

Menn: 38

ENSOM SVALE: - Jeg</b> skulle ønske at det var flere kvinner på toppen, sier Anne Kverneland Bogsnes, adm.dir ved Haukeland universitetssykehus. Hun er en av tre kvinnelige sykehusdirektører i landet. 25 er menn.<p/> ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN