Stryktallene har vært på vei ned i flere år, og tendensen ser ut til å fortsette. Det går frem av den ferske eksamensstatistikken som legges frem i dag.

Og studentenes fremgang har ikke sammenheng med at eksamen er blitt lettere, tror viserektor for utdanning, Leiv K. Sydnes.

— Tendensen kan indikere at studentene blir stadig mer målrettet i sine studier, sier han.

Mer strømlinjeformet

Fremgangen kan tyde på at målene i den såkalte Kvalitetsreformen er i ferd med å bli nådd. Reformen, som innebærer tettere oppfølging av studentene, skulle bidra til at flere studenter tar sine eksamener og gjennomfører studiene på normert tid.

Statistikken viser også at stadig flere av dem som melder seg til eksamen faktisk møter opp. 70 prosent besto blant de som meldte seg til eksamen på lavere grad våren 2004. Dette er en økning på 6,5 prosent sammenliknet med i fjor, og på hele 18,1 prosent sammenliknet med år 2000.

— Når så mange flere av de studentene som planlegger å ta eksamen faktisk består, er dette en god utvikling, mener Sydnes.

Medisinere stryker minst

Best i klassen blant fakultetene ved UiB er Det medisinske fakultet, der 92,6 prosent av de oppmeldte består eksamen. På andre plass ligger Det odontologiske fakultet med 90,6 prosent.

Blant studentene som faktisk møter opp til eksamen, består hele 97,5 prosent av medisinerne. Her er andelen beståtte eksamener blant de fremmøtte kandidatene ved ulike fakulteter:

  • Medisin: 97,5 prosent
  • Samfunnsvitenskapelige fag: 94,3 prosent
  • Odontologi: 92,9 prosent
  • Juss: 92,4
  • Matematisk-naturvitensk. fag: 89,2 prosent
  • Historisk-filosofiske fag: 87,9 prosent
  • Psykologi: 86,9

Det viser seg også at erfarne studenter stryker langt sjeldnere enn de ferskeste. Andelen beståtte eksamener øker gradvis fra 76,2 prosent i første semester til 97,2 prosent på høyere nivå.

Hvis du vil se nærmere på statistikken, kan du ta en kikk på denne siden.