Helsemyndighetene regner med at flere hundre tusen kan bli smittet av svineinfluensa (H1N1) disse ukene., skriver Aftenposten.no.

Folkehelseinstituttet ved overlege Hans Blystad, har tidligere uttalt at «det er så lite annen type influensa at vi kan gå ut fra at de som får influensasymptomer, er smittet av den nye epidemien».

I juli ble det kjent at hverken fastleger eller legevakt lenger ville ta imot folk som mistenkte influensa. De har i stedet stilt diagnosen over telefon og bedt folk holde seg hjemme.

Men under ti prosent av alle virusprøvene som blir innsendt til analyse, viser seg å være svineinfluensa, ifølge Folkehelseinstituttet.

— Generelt er symptomene på svineinfluensa varierte, fra ganske milde til skikkelig influensasymptomer. Når symptomene er milde, kan de forveksles med forkjølelse, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland til Aftenposten.no.

Aavitsland presiserer samtidig at det trolig bare finnes én type influensa i Norge i dag - den nye influensa A (H1N1), men at andre virus, som ikke er influensavirus, kan sirkulere.

De prøvene som blir tatt, blir sendt inn til mikrobiologisk laboratorium ved Ullevål Sykehus i tilfeller hvor lege og pasient mistenker svineinfluensa.

Ni av ti av disse pasientene har altså ikke svineinfluensa, selv om mistanken gjorde at prøver ble sendt inn til Ullevål.

Les også:

Mener Norge overreagerer

— Toppen nådd i Storbritannia I Storbritannia sier Sir Liam Donaldson i det britiske helsevesenet til Times at toppen av den første «bølgen» av smittetilfeller er over for sommeren, men sier samtidig at det er «så godt som umulig» å forutsi når den neste bølgen av smitte vil komme.

Også i Storbritannia er bare rundt én av ti influensaprøver positive, ifølge avisen.

Det var per 12. august 808 bekreftede tilfeller av den nye influensa A i Norge. 470 av tilfellene er antatt smittet i utlandet, 166 i Norge. For de resterende 172 tilfellene er smittested foreløpig ikke kjent.

Myndighetene regner med store mørketall, og at flere tusen er smittet. Fire personer er alvorlig syke, men ingen har så langt dødd av sykdommen i Norge.

I Storbritannia har 59 mennesker omkommet som følge av viruset. Bare forrige uke ble 11.000 nye smittetilfeller avdekket.

Interaktivt kart: Se hvilke fylker og aldersgrupper som har flest bekreftede tilfeller av svineinfluensa.

Usikkert når «bølgen» kommer - Problemet nå er at vi ikke vet om vi står overfor den store hovedbølgen av smittede nå i høst, eller om vi bare vil få en liten bølge nå, og hovedbølgen i vinter, sier Aavitsland.

Helsemyndighetene har tidligere gått ut med oppfordringer om å holde seg hjemme i en hel uke ved mistanke om svineinfluensa, og heller få diagnose på telefon med fastlege.

I såkalte IA-bedrifter har nordmenn den siste tiden hatt anledning til å bruke egenmelding for opptil åtte kalenderdager.