Søndag kveld klokken 19.17 fikk politiet melding om et trafikkuhell i Eidsvågveien.

— Den 32 år gamle kvinnelige bilføreren er mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, sier politibetjent Harald Windheim ved Bergen Nord politistasjon til bt.no.

- En tøtsj med brennevin

Lørdag formiddag klokken 11.45, ble en kvinnelig sjåfør stoppet på Tertnes.

— Den 30 år gamle kvinnen kjørte med en «dagen derpå»-promille på 0,6, sier Windheim

- Er ikke det mye langt ut på dagen?

— Er du borti en tøtsj med brennevin eller en shot, så øker tiden før du er kjørbar kraftig. Etter at promillegrensen ble satt ned fra 0,5 til 0,2, kreves det normalt to timer lengre tid før en kan kjøre bil, sier Windheim.

- Kvinner ikke i nærheten

— Denne helgen ble flere kvinner tatt for fyllekjøring i Hordaland, blant dem de to i Åsane. Har det skjedd en endring her?

— Det er helt mot normalt. Inntrykket vårt er ikke at det er en økning av kvinner i forhold til menn som kjører ruspåvirket. Når det gjelder fart og andre trafikkforseelser har vi sett en økt kvinneandel de siste årene, men ikke markert på ruskjøring. Menn dominerer helt, kvinner er ikke i nærheten en gang, sier leder av trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, Jens Kleppe, til bt.no.

Er det noen områder der kvinner er verre en menn i trafikken?

— Det måtte i så fall være ulovlig bruk av mobiltelefon under bilkjøring , der er det godt representert.

- Er det andre grupper som utmerker seg på promillestatistikken?

— Ja, vi ser en økning av sjåfører fra Øst-Europa som kjører med promille.

612 tatt i Bergen i fjor

Politiet har flere ganger i uken promillekontroll til alle døgnets tider. Flere ganger har de tatt folk som er kraftig påvirket på vei til jobb om morgenen.

I fjor ble det i Bergen tatt 612 promille/ruskjørere.

Frem til 25. mars i år er det tatt 116 ruskjørere i Bergen. Tilsvarende tall for 2010 var 133 ruskjørere.

— Ser vi en liten nedgang?

— Nei, det kan ha sammenheng med antall kontroller. Forskningen viser at det er tusenvis av personer som kjører i rus hver dag, og denne endringen sier ikke så mye, mener Kleppe.

Ni av ti fyllekjørere er menn

Hos Transport økonomisk institutt bekrefter de Kleppes oppfatning.

— Nesten alle kilometer kjørt med promille er kjørt av menn. Vel 2/3 av alle biler som kjøres på veiene, kjøres av menn. Om lag 90 % av promillekjøring er gjort av menn, sier forsker Terje Assum ved Transport økonomisk institutt til bt.no.

Statistikk fra Utrykningspolitiet over politiets blåseprøver, viser at forholdet mellom kvinner og menn som er tatt er noenlunde stabilt de siste åtte årene.

Tallene har gått jevnt nedover. I år 2000 ble det tatt 2521 menn og 311 kvinner av UP. Tilsvarende tall i 2008 er 1959 menn og 237 kvinner.

Hvorfor tror du det er så mange flere menn enn kvinner som kjører med promille?