Mannen innrømmet at han tok kvelertak på sin jevnaldrende venninne. Fyllerør, kalte han det.

I november ble mannen dømt til ti års fengsel i tingretten. I dag reduserte Gulating lagmannsrett straffen med ett år..

Affekt

«...det dreier seg om et forsettlig drap begått i affekt. Drapet fremstår som en impulshandling utløst av en krangel om et relativt uvesentlig forhold. Tiltaltes tak rundt fornærmedes hals ble foranlediget av at hun først tok et lignede grep på ham. Situasjonen har så kommet ut av kontroll,» heter det i utmålingen.

Kvinnen ble funnet død på 49-åringens rom i et hospits i Nye Sandviksvei i november 2005. Der hadde hun ligget siden dagen før.

Lagsmannsretten mener det er skjerpende for straffen at den dømte 49-åringen nå får sin 21. dom siden 1974.

Lagmannsretten mener det er formidlende at tiltalte selv varslet sin familie om drapet for at den kunne varsle politiet, og at han selv tok kontakt for å gi en ny forklaring før hovedofrhandlingen i tingretten.

«Lagmannsretten vektlegger også i noen grad at tiltalte ikke var helt uprovosert da han tok tak i fornærmede og at han handlet i affekt,» heter det i lagmannsrettens avgjørelse.

Erstatning

Den avdøde kvinnen hadde tre barn. Alle disse fikk i Bergen tingrett en oppreisningserstatning på 120.000 kroner hver.

Da mannen møtte i retten nektet han straffskyld for drap og tyveri. I tillegg til drap er han tiltalt for å ha tatt ut 5575 kroner med Visa-kortet til kvinnen etter at hun var drept.

Da mannen startet sin forklaring innrømmet han likevel at han hadde tatt kvelertak på kvinnen. Han forklarte at de hadde kranglet om et bankkort ute i fellesrommet på hospitset, før de gikk inn på hans rom. Da han etter en stund skulle reise seg, holdt kvinnen ham tilbake, og tok ifølge mannens forklaring tak rundt halsen hans med begge hender.

BERGEN STIDENDE