ROY HILMAR SVENDSEN roy.svendsen@bt.no

— Da begynte jeg bare å le. Jeg var helt sikker på at jeg hadde falt ut av listen for godt, sier Berny Gudmundsen (49).

I 1990 fikk Berny en during i hodet som etter legeundersøkelse viste seg å stamme fra et hull i trommehinnen. Hennes lege, en øre-nese-hals-spesialist, sendte våren 1991 en begjæring om undersøkelse og kirurgisk inngrep ved avdeling for øre-nese-hals på Haukeland sykehus. Lege og pasient fikk da beskjed om at det muligens kunne gå et par år før inngrepet ble gjort.

Helt stille fra Haukeland Ut over en bekreftelse på at hun var satt på venteliste i august 1991 hørte ikke Berny noe mer fra Haukeland.

— Jeg ringte etter seks-syv måneder og spurte om hvordan jeg lå an i køen, men fikk bare beskjed om at jeg fortsatt stod på venteliste. Ikke et ord om når noe kunne skje. Det samme skjedde da jeg prøvde igjen noen måneder senere, sier Berny.

10. november 2000 fikk hun så et brev fra øre-nese-halsavdelingen. Her fikk hun tilbud om en kontrolltime for å avgjøre om hun fortsatt skulle stå på venteliste. Innkalling til denne timen kom 4. desember.

— Da ringte jeg og sa at jeg ikke aktet å benytte meg av timen. Nå kan det være det samme, sier Berny.

Mistet retningssansen Hun innrømmer likevel gjerne at det har tatt på å leve med en ødelagt trommehinne.

— Den første tiden hadde jeg konstant store smerter og tålte ingen høye lyder. Så ille var det at jeg lenge måtte tette øret med bomull for å kunne fungere, sier hun.

Plagene er der fortsatt, men hemmer henne ikke lenger i samme grad.

— Mye av retningssansen er borte på grunn av dette. Jeg kan for eksempel ikke bestemme hvilken retning en lyd kommer fra når jeg hører den.

- Skal ikke kunne skje Men etter ni år har jeg på et vis lært meg å leve med en ødelagt trommehinne, sier Berny.

Legen hennes, som ønsker å være anonym, er svært frustrert over sin pasients situasjon.

— At det skal gå ni år før en pasient overhodet hører fra sykehuset om inngrepet, er noe en ikke burde oppleve i Norge.Slikt skal ikke skje, men det er dessverre ikke første gang. Jeg har flere pasienter som har opplevd dette, om enn ikke så ekstremt, hevder han.

Han mener Bernys plager fortsatt er av en slik art at et inngrep er nødvendig.

— Det går an å leve med ødelagt trommehinne, men plagene er der uansett, selv om hun gjerne er blitt vant til dem.

At skaden gir henne nedsatt livskvalitet, er jeg ikke i tvil om, hevder øre-nese-hals-spesialisten.