— Alle nyetablerte boligområdet får sine utfordringer. Vi husker Bønes for ti år siden, og Sandsli. Det var store utfordringer. Fra blant annet disse stedene har vi gode erfaringer med at nærmiljø etablerer nettverk for å fange opp negative ting, uttalte Visnes på et foreldre- og nærmiljømøte på Kringlebotn skole i går kveld. Møtet ble arrangert i etterkant av den stygge mobbeepisoden der irakiske Irdwan Abdul Gabber fikk brukket armen i en slåsskamp med gutter fra klassen.

Etter at Kringlebotn skole ble bygget på 90-tallet, har den ekspandert voldsomt, og har nå over 500 elever.

Visnes trekker frem idrettslag, borettslag, foreldrearbeidsutvalg (FAU) og natteravner som eksempler på hvem han mener bør ta tak i dette.

Antimobbe-markering

FAU-leder Åge Blommenfelt opplyste at de allerede har tatt signalene. Foreldrearbeidsutvalget har tatt initiativ til å starte opp med natteravner i området.

— Og kommende tirsdag klokken seks kommer vi til å ha en markering på skoleplassen. Temaet blir «Ikke mobb kameraten min!». Jeg håper alle foreldre og elever stiller opp slik at vi kan vise omverdenen at vi virkelig bryr oss, sa Blommenfelt på møtet i går.

Lensmann Visnes mener mobbesaken har flere tapere. Politiet etterforsker nå saken, og på møtet ble det opplyst at de i dag kommer til å avhøre elever for å få klarhet i hva som skjedde.

— Det er to versjoner som ikke stemmer overens, sier Visnes.

Irdwan har opplyst at det er fem gutter i klassen, pluss en i en annen klasse, som har plaget ham.

— Vi har ikke full oversikt over hvor mange som var involvert. Når vi finner ut hvem som var involvert, vil vi drøfte med politiet hva vi skal gjøre, og lytte til råd fra dem, opplyste rektor Nora Stegane til foreldrene.

Trivselplan

Rektor trekker i tvil påstanden om at Irdwan ble slått mens en lærer holdt rundt ham.

— Og hadde det vært tilfelle at gutten ble mobbet et år uten at noe ble gjort, hadde jeg søkt avskjed med en gang, sa hun til foreldrene.

Stegane fortalte at skolen har jobbet med en trivselplan i lengre tid, under mottoet «trygge barn i et godt læremiljø».

— Vi bestemte oss for denne planen for et år siden. Vi har aldri jobbet så mye med trivsel som nettopp i år. Og så skjer denne episoden. Men vi vil ikke ha på oss at vi er en skole som ikke bryr oss, sa Stegane.

Flere tiltak iverksatt

Skolen har innført noen strakstiltak etter mobbeepisoden som skjedde tirsdag for en uke siden.

Man har erkjent at friminuttene er det såre punktet, og innført forsterket inspeksjon.

I tillegg har skolen nå valgt å «sakse» friminuttene. Det vil si at klassene skal ut i friminutt på forskjellig tidspunkt. Læreren skal være med klassen ut, og aktivisere elevene.

En praksis med elevvenner skal innføres. Elevvennene får opplæring, og skal være noen å gå til hvis man blir mobbet eller holdt utenfor.

Det siste tiltaket som settes inn, er elevmekling.

KJENNER SEG IGJEN: Lensmann Norvald Visnes i Fana kjenner igjen miljøet i Kringlebotn fra slik det var på Bønes og Sandsli den gang det var nyetablerte boligområder.<p/>FOTO: HELGE SKODVIN