SPØRSMÅL 1: Hva skjer med vikarbudsjettene? Skal man bruke færre vikarer — slik at elevene må klare seg selv, eventuelt gå hjem?

Jørgen S. Rotter

SVAR: Jeg vet foreløpig ikke hva den enkelte bydel kutter. Men opplæringsloven er tydelig; man kan ikke sende barna hjem. I den obligatoriske undervisningstiden har skolen ansvaret for barna.

SPØRSMÅL 2: Onsdag fikk ungdomsskoleelever beskjed om at blyanten de fikk, skulle vare hele skoleåret. Samtidig vet vi at foreldrebetaling ikke er lov. Hva skjer når blyanten ikke kan brukes lenger? Skal skrivearbeidet da opphøre.

Ragnar Pettersen

SVAR: Selv om situasjonen nå virker veldig vanskelig i bergensskolen, så har vi aldri hatt så store budsjetter som i år. Dersom en skole har et budsjett på 20 millioner kroner, må den kutte 400.000 kroner. Det er snakk om disponering innenfor den enkelte skole. Klart at barna skal blyant og viskelær.

SPØRSMÅL 3: Synes du det er forsvarlig at rektorer må ansette ufaglært arbeidskraft for å spare penger?

Kristine Olsen

SVAR: Det er viktig å minne om at innsparingene ikke kan ha kommet som julekvelden på kjerringa for skolene. Det er kommet tydelige signaler på hva som var i vente. Jeg kjenner ikke til at rektorer i Bergen har ansatt ufaglært arbeidskraft for å spare penger. Dersom det har skjedd, tror jeg ikke det har med kuttprosessen å gjøre.

SPØRSMÅL 4: Hvorfor godtar bystyret alle kuttene som pålegges av regjeringen og Stortinget. Det er flaut at dere bare skylder på kuttene dere blir påført og blindt følger dem. Enten må politikerne legge ned vervene som i Vardø, eller så må vi ta barna våre ut i streik.

Jarle H. Hansen

SVAR: Det er ikke tvil om at Bergen kommune kommer veldig dårlig ut når det gjelder nasjonale overføringer. Vi ligger på 91 prosent av gjennomsnittet ý Oslo på 118! Dersom vi hadde fått en like stor prosentandel som hovedstaden, ville vi hatt 350 millioner kroner mer å rutte med. Men det er ikke riktig at vi sitter i ro og aksepterer at dette skjer. Vi er i kontakt med regjeringen og Stortinget.

SPØRSMÅL 5: "Det har aldri vært mer penger i skolen", uttalte byrådet i radioen onsdag. Men altfor ofte får vi (i Dysleksiforeningen, journ. anm.) telefon fra fortvilte foreldre som sliter med å få den nødvendige hjelpen til barna sine. Det er helt utrolig at politikere gang på gang neglisjerer spesialundervisningen.

Irene Skaar

SVAR: Det er riktig at det aldri har vært mer penger i skolen. Men vi har likevel ikke midler til alle behov. Når det gjelder alvorlige tilfeller av dysleksi, er det PP-tjenesten som til enhver tid gir sakkyndig vurdering. Tilleggstimene til spesialundervisning skal skånes når skolene kutter.

SPØRSMÅL 6: Når vi skrev sønnen vår inn ved Tertnes skole i mai, ble vi møtt av to lærere som skulle ha ansvaret for klassen. På første skoledag fikk vi vite at den ene kun hadde fått 50 prosents stilling. Hvorfor har vi ikke fått varsel om dette?

Ester Almenning

SVAR: Jeg er forundret dersom dette er riktig, men ønsker å presisere at jeg ikke kjenner forholdene ved skolen. Dersom det er gjort slike endringer i 1. klasse, er ikke det i samsvar med bystyrets vedtak. Det er ikke 1.-klassingene som skal ta mesteparten av støyten.

SPØRSMÅL 7: Hvordan kan byrådet påstå at skolene skal spare to prosent når store deler av budsjettet er faste, bundne utgifter. Kuttet i det som faktisk kan gjøres noe med blir jo da mye mer enn to prosent?

Nils Inge Trengereid, medlem FAU Tertnes skole

SVAR: Kuttet kan synes drastiske, men det er viktig å huske på at en skole med et budsjett på 20 millioner er pålagt å spare inn 400.000. Bergensskolen er tildelt så store ressurser at det er mulig å gjøre dette uten å bryte loven.

SPØRSMÅL 8: Hva skal skolen gjøre når den ikke har penger til vikartimer?

Grete Monsen, tillitsvalgt i Fyllingsdalen

SVAR: Kassen er aldri så tom at det ikke finnes midler til vikarer. Den obligatoriske undervisningen blir ikke berørt av denne nedskjæringen. Uansett skal ungene ha undervisning. Om nødvendig kan rektor eller en annen ved skolen gå inn og ta disse timene. Eller man få slå sammen to klasser om det kniper. Ungene skal i hvert fall ikke sendes hjem.

Anne Gine Hestetun.