Helse Vest IKT ser nå på mulighetene for å ta i bruk nettbrett, som for eksempel Ipad, på alle vestlandets sykehus.

— Jeg er overbevist om nettbrett på sykehuset vil være en realitet i løpet av kort tid - det vil si et år eller to, sier Jan Hamm, leder i seksjon for IKT på Haukeland Universitetssykehus.

Et åpenbart behov

Det var i høst at Helse Vest IKT begynte på en utredning for å se om det kan la seg gjøre å innføre nettbrett på sykehusene, og det ser lovende ut.

— Det var en enkel observasjon at dette er teknologi som har mange anvendelsesområder. Bruk av nettbrett støtter særlig behov for mobilitet ved bruk av IKT. Vi ser at denne type teknologi vil være lettere å benytte seg av i helsevesenet enn bærbare PC-er, forteller administrerende direktør i Helse Vest IKT, Erik M. Hansen.

De har også sett på mulighetene bruk av smarttelefonene kan gi.

— Vi tror dette vil kunne benyttes på flere bruksområder, både i klinisk arbeid for leger, sykepleiere og annet helsepersonell, og i støttefunksjonene for sykehusene..

I nær framtid

Også Hansen mener at det er helt reelt at nettbrett vil dukke opp i vestlandets sykehus i nær framtid.

- Tror du Helse Vest kan få de første sykehusene i Norge som benytter nettbrett?

— Mitt inntrykk er at dette er et tema vi er tidlig ute på i Norge, selv om vi er på utredning- og forsøksstadiet. Dette er kanskje frimodig å si, men vi har fått ryddet såpass mye at vi kan se fremover i utfordringene våre. De andre helseregionene har litt gjenstående rydding å få gjort, kan du si, sier Hansen.

En enklere hverdag

Jan Hamm mener innføring av nettbrett vil gjøre livet lettere - både for pasient, lege og sykepleiere.

— Det vi er interesserte i nå, er å begynne å benytte nettbrett i det kliniske arbeidet - blant annet i møte med pasienten. For eksempel kunne vi fått røntgenbilder på brettet, så kunne legen og pasienten sammen gå gjennom bildematerialet. Vi er i aller høyeste grad interessert i å kunne gjøre dette, forteller han.

Et annet sentralt bruksområde er å ha sjekklister digitalt på nettbrettene for å være sikker på at pasientsikkereheten ivaretas.

— Det gjelder alt fra gjennomgang på at du har riktig utstyr på et operasjonsbord og at du har riktig pasient. I tillegg ville det kunne benyttes i bestillinger av medisiner, sier Hamm.

Ipad leder

I utredningen har Helse Vest IKT sett på hvilket nettbrett som vil være mest fordelaktig å bruke i helsevesenet. Foreløpig leder Apple's Ipad.

— Vi har sett på både fordeler og ulemper med de ulike nettbrettene. Vi ser at Android-baserte nettbrett har interessante egenskaper, sammen med de som har Windows 8 som operativsystem, når det kommer., sier Hansen.

— Men det er ikke noen hemmelighet at vi ser at det er Apple som har kommet høyest opp, legger han til.

Elektronisk sykehusoppmøte

— Vi har til dels tatt i bruk nettbrett og smarttelefoner i administrasjonen allerede - for å lese e-post og til dokumentbehandling, sier Hamm.

— Også interessant er egenregistrering for pasienter. De kan fylle inn informasjon om symptomer og status på et nettbrett. Det er ikke alltid nødvendig å møte opp på et sykehus, og da kan det være en god løsning at pasienten elektronisk kan møte opp - så lenge det ivaretar IT-sikkerheten. At pasienter skal få bruke private nettbrett må være et mål, mener han.

Men det foreligger også ulemper ved å ta i bruk nettbrett.

— Vi må blant annet være sikre på at datasikkerheten er tilfredsstillende, også er det spørsmålet om hygiene. Vi må vite at det ikke er smittefare når flere bruker det samme nettbrettet, forteller Hamm.