— Det tok ikke mange dagene å få samlet inn de nødvendige 300 underskriftene. Hadde vi holdt på en måned, kunne vi sikkert fått 3000. Vi sto utenfor nærbutikken i Solheimsgaten med hver vår loddbok, forteller Rolf Rasmussen og Trine Lise Hauge i aksjonsgruppen «Slå ring rundt Krohnsminde idrettsplass».

FAU ved Ny Krohnborg skole, Ny Krohnborg idrettslag, Løvstakksiden vel og Løvstakken Jægerkorps leverte i juni i fjor inn 350 underskrifter til kommunen. Målet var å hindre at deler av tidligere Krohnsminde idrettsplass blir bebygget med psykiatrisk poliklinikk.

_Les også:

— Ordningen er ikke kjent nok_

Bare fire fikk gjennomslag

Innbyggerinitiativet er ett av bare 16 som er levert til kommunen i de seks årene ordningen har vært i bruk. Ordningen gir anledning for borgerne til å ta opp saker i bystyret hvis man har 300 underskrifter for saken, og så lenge det ikke er en omkamp på en sak som er behandlet i bystyret de siste to år.

Av de 16 innbyggerinitiativene er det bare fire som har ført til et nytt vedtak i bystyret. Ni ble avvist fordi de ble oppfattet som omkamp på ferske bystyrevedtak. Syv ble behandlet i bystyret, men fikk flertallet imot seg.

Nå ønsker bystyret i Bergen å modernisere ordningen ved å innføre såkalt e-initiativ. Snart kan aksjonister fylle ut underskriftslistene elektronisk på kommunens nettside.

Facebook ikke godt nok

Bystyredirektør Roar Kristiansen tror det vil øke bruken av innbyggerinitiativ.

— Vi har jo sett at bruken av innbyggerinitiativ ikke har økt, snarere tvert imot, konstaterer Kristiansen.

Etter at nyhetens interesse hadde lagt seg, ble det smått med initiativ fra bergenserne. I 2007 og 2008 var det ikke et eneste initiativ som ble fremmet.

— Med denne endringen åpner en for at ordningen blir mer brukt, også av yngre grupper, sier bystyredirektøren i Bergen.

Facebook-grupper vil ikke bli godtatt som underskriftslister i seg selv, men det er ingenting i veien for å bruke det eller andre sosiale medier for å mobilisere folk til å delta i aksjonen.

— Vi anbefaler dem som vil samle inn underskrifter å bruke den nettløsningen som departementet har laget, men samtidig må vi vurdere andre elektroniske lister. Spørsmålet er da om disse fyller de formelle kravene som stilles til innbyggerinitiativ, sier bystyredirektøren.

Endringen i regelverket skal formelt vedtas i førstkommende bystyremøte.

Omkampen ble stanset

Aksjonistene på Krohnsminde er fornøyd med gamlemåten å samle inn underskrifter.

— Det er viktig med kontakt ansikt-til-ansikt med folk. Folk var ikke klar over at hva som var i ferd med å skje her, at de skal bruke idrettstomten til rusklinikk og psykiatri, vegg i vegg med en skole, sier Rasmussen.

Hauge påpeker at det slett ikke er alle som er tilgjengelig på internett, spesielt ikke i et område som Løvstakksiden, der det bor mange innvandrerfamilier.

— Derfor ville en kombinasjon av internett og aksjoner der man treffer folk i nærmiljøet være best, mener hun.

For dem endte initiativet som for så mange andre: Bystyrets forretningsutvalg avviste å behandle det i bystyret. Årsaken var at Krohnsminde allerede var behandlet i idrettsplanen. Loven tillater ikke omkamper om vedtatte saker.

— Det synes jeg noen kunne fortalt oss tidligere. Det er litt surt å bli stanset av slike formelle årsaker, sier Rasmussen.

Han mener likevel at det var vel verdt innsatsen å samle inn underskriftene.

— Vi har fått oppmerksomhet rundt saken vår, og bystyret har vedtatt å utrede en større idrettsplass. Vi har heller ingen planer om å gi oss.

Er internettkampanjer veien å gå for lokaldemokratiet? Diskuter her.