Fire døgn før planlagt åpner Nesttuntunnelen og Hopstunnelen for trafikk i dag klokken 12.

Tunnelene har vært stengt siden 26. juni og skulle først åpne 8. august på grunn av arbeidet med å videreføre Bybanen fra Nesttun til Lagunen.

Nesttuntunnelen ble gravd opp i 15 meters lengde, og det ble bygget en bro i over det som skal bli ny bybanetunnel når byggetrinn to starter neste år.

Bybanen skal gå under veibanen i tunnelen mellom Nesttun og Skjoldskiftet.

— Kreative løsninger

  • Entreprenøren vår, Veidekke, har stått på og kommet med kreative løsninger som har lettet arbeidet. Dermed ble vi ferdig tidligere enn planlagt, sier prosjektleder Henrik Schaathun i Bybanen Utbygging.

Løsningen besto blant annet i at man kunne ta ut hele veggelementer, fremfor å sage dem opp på langs.

Broen som er støpt inn i tunnelen gjør at veitrafikken kan gå som normalt under arbeidet med den nye bybanetunnelen, sier Schaathun.

Køer gjennom Nesttun

Det blitt mange og lange køer gjennom Nesttun sentrum de siste ukene.

Med innsnevrede kjørefelt på grunn av bybaneterminalen, lyskryss og fartsdumper, er ikke Nesttun lenger rustet for å ta imot så stor trafikk.

— Vi har sett at det har vært en del opphopning av trafikk på Nesttun midt på dagen og at turisttrafikken har stusset litt over omkjøringen. Men det har stort sett gått greit, forteller prosjektlederen.

I morgen blir det igjen normal trafikkavvikling når tunnelen åpnes klokken 12.

Anbudstildelingen på den nye bybanetunnelen skal være klart i løpet av høsten, og neste vår vil tunneldrivingen mellom Nesttun og Skjoldskiftet starte.