— Vi er flere som har gode minner fra dans i Nesttunhallen. Men nå er bygningen utgått på dato. Dette er like ved et kommende bybanestopp, og vi støtter fortetting rundt Bybanen, slo Eiler Macody Lund (Frp) fast.

Bystyret vedtok onsdag kveld at gamle Nesttunhallen kan rives.

Det er Idrettshuset AS som står bak et privat planforslag til fortettingtett inntil det kommende bybanestoppet ved Skjoldskiftet.Planområdet er på drøyt 3 dekar. Dagens bygning med Nesttunhallenog Dahls begravelsesbyrå foreslås erstattet med et opp til seks etasjer høyt bygg på 5280 kvadratmeter. Bygget vil i hovedsak inneholde nye leiligheter.

Fana Idrettslag, som eier Nesttunhallen, er med på planene og sier at de ikke lenger har bruk for hallen.

Nesttunhallenble bygget i 1918. Den er vurdert som verneverdig og anbefales regulert med hensynssonebevaringav både byantikvaren og fylkeskonservator. De mener bygget har såkalt "lokal og regional kulturminneverdi, bruksressurs og grunnlag for kunnskap, oppleving og verdiskaping". Det foreligger likevel ikke innsigelse mot planforslaget så langt.

For mange eldre bergensere er Nesttunhallen først og fremst kjent som arena for dansetilstelninger som trakk til seg unge fra hele Bergen.

SV og Venstre stemte imot planforslaget.

— Vi er for fortetting rundt Bybanen, men vi kan ikke bare si ja til alt likevel. Dette forslaget mangler kvalitet når det gjelder utforming, og det har vært dårlig kommunisert til omgivelsene, mente Erlend Horn (V).