— En eventuell stasjon på Nesttun vil komme i tillegg til nåværende jernbanestasjon i sentrum, en del oppgradert, sier Michael Hayes.

Han jobber i det internasjonale konsulentselskapet Atkins, som har gjennomført markedsanalyser i høyhastighetsutredningene som Jernbaneverket gjennomfører.

Økt trafikk

Nesttun var opprinnelig en stasjon på Vossebanen, og togene på Bergensbanen stoppet der fram til 1. august 1964, da Ulrikstunnelen ble åpnet.

— De aller fleste byene har sine nåværende jernbanestasjoner ideelt plassert. Det er sikkert en god grunn til at de ligger akkurat der de ligger. For Bergen er det potensiale for økt trafikk ved en stopp på Nesttun, så sant linjen kan legges den veien, sier Hayes.

Tilsvarende gjelder for Sandnes ved Stavanger. For andre byer i landet, gir Atkins ikke tilsvarende anbefalinger.

— Et viktig poeng med høyfartsbane er tidsaspektet, og det må ikke stoppes mange steder underveis, sier Hayes.

3000 potensielle kunder (av 10.000 utsendte skjema) er grunnlag for markedsanalysen.

Utfordrer fly

Hayes går ut fra at lyntog vil gi mottiltak fra flyseselsskapene, eller at politikerne kan gripe inn. Men hvis en høyhastighetsbillett koster det samme som fly i dag, vil markedet på de enkelte strekningene i 2024 trolig være:

Oslo - Bergen - 2,1 millioner reiser i året. 6000 pr. dag

Oslo - Trondheim - 2,8 millioner reiser i året. 8000 pr. dag

Oslo - Kristiansand/Stavanger - 3,3 millioner reiser i året. 9000 pr. dag

Oslo - Bergen/Stavanger (over Haukeli) - 4,4 millioner reiser i året. 12000 pr. dag

Bergen - Stavanger - 700 000 reiser i året. 2000 pr. dag

Oslo - Gøteborg - 1,2 millioner reiser i året. 3000 pr. dag

Oslo - Stockholm - 800 000 reiser i året. 2000 pr. dag