• Her blir det kork i trafikken når Bybane-byggingen fortsetter, sier direktør Einar Kongsbakk i Nesttun sentrum.

Kongsbakk står på fortauet i Nesttunveien. Det er tidlig på formiddagen, normalt et moderat trafikkbelastet tidspunkt. Likevel korker det seg bak ham, særlig når en turbuss og en lastebil skal passere hverandre. Turbussen må litt opp på fortauet for å komme forbi. Parkerte biler gjør ikke trafikkforholdene lettere.

Vi har allerede visse kvelningsfornemmelser i rushtrafikken

Einar Kongsbakk, direktør

  1. juni stenges Nesttun— og Hopstunnelen. Da blir mye av trafikken fra Bergen til Os og fra søndre bydel til Arna og Voss tvunget gjennom Nesttun sentrum i seks uker fremover. Statens vegvesen regner med at det blir 20.000 flere biler i døgnet som skal gjennom Nesttunveien, omtrent en dobling fra i dag.

Kvelningsfornemmelser

  • Det vil by på utfordringer. Vi har allerede visse kvelningsfornemmelser i rushtrafikken. Dette kan bli en prøvelsens tid for oss, sier sentrumsdirektøren.
  • Vi håper mest mulig gjennomgangstrafikk velger sjølinjen og unngår Nesttun sentrum. Bortsett fra i rushtiden, forventer vi ikke at Nesttun blir et problemområde når de to tunnelene blir stengt. Det skjer tross alt i ferietiden, sier seksjonsleder Arild Hegrenæs i Statens vegvesen.

Ikke bygget for mye trafikk

Nesttunveien er bygget med en klar miljøprofil, med innsnevringer, fartsdumper og redusert fartsgrense. Det er dessuten flere fotgjengerfelt. Alt dette bidrar til å bremse trafikken.

— Helt nødvendig ut fra ferdselen i området, men samtidig fører det til stans i trafikken og kødannelser, sier Einar Kongsbakk.

Han presiserer at virksomhetene på Nesttun hilser Bybanen velkommen, og at den vil gi en del viktige spinoffeffekter for handelsstanden.

  • Men vi går inn i en spennende fase når banen skal forlenges til Lagunen. Ikke minst når anleggsarbeidet begynner i gågaten vår, sier Kongsbakk.

Etter sommeren skal matebussene fra bydelene i Fana og inn til Bybane-terminalen på Nesttun begynne å gå.

Snur ved terminalen

— Nesttunveien er ikke dimensjonert for å ta imot den trafikkveksten som vil komme, mener Einar Kongsbakk.

Mens bussene i dag kjører rett gjennom Nesttun, skal de nå snu og kjøre tilbake dit de kom fra etter å ha satt av passasjerene og plukket opp nye fra Bybanen. Kongsbakk frykter at matebussene vil stampe i kø og ikke rekke frem til de korresponderende Bybane-avgangene.

  • Vi er også litt bekymret for fremkommeligheten, ikke på grunn av bussene, men alle bilene, sier Håkon Rasmussen, planansvarlig for Bybanen.

Ikke flere busser enn før

Når matebussene begynner å kjøre, blir det ikke flere bussbevegelser enn før gjennom Nesttun. Det er kalkulert med 65 bussbevegelser i timen på det meste.

Sentrumsdirektør Einar Kongsbakk ser også for seg at det kan by på voksende problemer for privatbilene å komme seg ut fra parkeringshuset på Nesttun. Han mener og at trafikken fra Sundts vei vil lage problemer.

  • Vi har tatt opp begge deler med kommunen, sier han.
  • Vi må gjøre noe med krysset ved Bybanestoppet på Nesttun senest når banen begynner å gå til Lagunen, sier Håkon Rasmussen.

Parkeringsutfordringer

Nesttun sentrum er også spent på parkeringssituasjonen fremover. Bergen kommune bygger nå nytt parkeringsbygg for 250 biler.

  • Vi mangler parkeringsplasser fra før. Blir et stort antall plasser okkupert av folk som setter fra seg bilen og tar Bybanen, kan det gå ut over parkeringsmulighetene for dem som skal til Nesttun for å handle, sier Einar Kongsbakk.

Hva mener du om Bybane-byggingen? Si din mening.