Først måtte flyet avbryte landingen fordi det allerede sto et fly på rullebanen. Så kom flyet for nært et annet fly i luften.

Episoden ble rapportert til Statens havarikommisjon for transport, som konkluderer med svikt i flere ledd:

— Havarikommisjonen mener et sentralt moment i hendelsen var at en feilvurdering fra tårnflygelederens side ikke ble korrigert ved å iverksette alternative tiltak, heter det i kommisjonens rapport.

Kommisjonen mener manglende retningslinjer for avbrutt innflyging sammen med flygelederens begrensede erfaring og begrensede mulighet for praktisk trening er medvirkende årsaker.

Oppdaget flyet rett foran seg

Det var 4. oktober i fjor at Norwegians rute DY 1831 fra Alicante var på vei inn for landing på Flesland. Flyet hadde 179 passasjerer om bord og var nesten fullsatt. Samtidig sto et tilsvarende fly fra samme selskap, en Boeing 737 med 113 passasjerer, klar til å ta av mot London Gatwick.

Pilotene på Alicante-flyet vurderte situasjonen slik at London-flyet ikke ville rekke å ta av før de selv skulle lande. De avbrøt derfor landingen i ca. 170 meters høyde, og klatret i henhold til prosedyrene.

I ca. 700 meters høyde oppdaget de London-flyet rett foran seg.

Pilotene på Alicante-flyet svingte derfor umiddelbart til høyre for å unngå en ny, farlig situasjon. Svingen var allerede påbegynt da flygelederne ba dem foreta nettopp den unnamanøveren.

De to flyene var på samme kurs i samme retning og i noenlunde samme hastighet. Antikollisjonssystemene om bord ble ikke løst ut.

På det nærmeste var avstanden mellom de flyene cirka 900 meter.

- God sikt hindret noe mer alvorlig

Episoden ble først klassifisert som en «alvorlig luftfartshendelse», men kommisjonen har etter undersøkelsene gitt den en lavere alvorlighetsgrad.

— Det var god sikt denne dagen. Flygerne og flygelederne hadde visuell kontroll over hva som skjedde, og kunne handle ut fra det de så med egne øyne. Ellers kunne dette ha endt i en langt mer alvorlig hendelse, sa undersøkelsesleder Torbjørg Gåsland til BT i juni.

Havarikommisjonen mener det «ikke var reell kollisjonsfare i den aktuelle hendelsen, slik den faktisk utviklet seg». Rapporten kommer likevel tre sikkerhetsanbefalinger som følge av episoden (se faktaboks).

— Kommisjonen har konkludert i tråd med hva vi har sagt. Vår besetning har gjort det de skal, de oppdaget flyet og svingte unna, sier Anne-Sissel Skånvik, kommunikasjonsdirektør i Norwegian.

Lufthavnsjef på Flesland, Adelheid Nes, sier til bt.no at de må sette seg inn i rapporten før de kan kommentere den.