Hvis Prestestien borettslag hadde vært en kommune, hadde det vært en kraftkommune. Det har nemlig sitt eget naturgassanlegg. Det sørger for sentral­fyring i de 655 boligene, og forsyner beboere med varmt vann.

Kraftanlegg er ikke det eneste Prestestien har til felles med en kommune. De har sitt eget grendehus, to lokalbutikker, kafé, frisør og fotograf. Tidligere hadde de også hjemmehjelp­tjeneste og barnehage, men som i mange små kommuner, er det nå blitt flyttet utenfor grensene til borettslaget. Legetjenester får de nå ved Åsane senter, skole og barnehage er noen minutter unna, på Blokkhaugen og Ulset­åsen. Interkommunalt sam­arbeid har også her sine fordeler.

STØRRE ENN MANGE KOMMUNER: Prestestien borettslag i Åsane er større enn mange kommuner og har mange likhetstrekk med en kommune.

- Jeg har aldri tenkt på det, men Prestestien ligner på mange måter på en kommune. Vi som bor her gjenspeiler samfunnet på samme måte som en kommune hadde gjort. Her bor det folk i mange forskjellige alders­grupper og med mange forskjellige etniske bakgrunner, sier beboer Nina Rolland Haugland.

133 kommuner er mindre

Det er ingen som vet nøyaktig hvor mange som bor i Preste­stien borettslag på Ulset i Åsane. Men Bergen og omegn Boligbygge­lag (BOB) regner at det bor cirka fire personer i gjennomsnitt i de 655 boligenhetene. Det vil i så fall tilsi 2620 beboere.

Hvis det tallet stemmer, vil det tilsi at mer enn hver fjerde kommune i Norge er mindre enn Prestestien borettslag i antall innbyggere.

- Jeg synes det er et godt poeng. Her i Prestestien har vi det samme sterke samholdet som er i en liten kommune. Vi kunne ikke ha slått det sammen med andre borettslag, for eksempel, det er noe helt eget ved Prestestien, sier Birte Brodahl.

Hun jobber i miljøkafeen på Prestestien, som serverer middag til beboere fra mandag til fredag. Spesielt de eldre beboerne benytter seg av tilbudet, som er hovedsakelig tradisjonell norsk mat som lettsaltet torsk og raspeball.

Vil bevare

En ny borgerlig regjering vil mest sannsynlig gå inn for å slå sammen kommuner med tvang. Spesielt Høyre og Venstre er tilhengere av dette. Frp har programfestet at de vil sette en minstegrense på hvor liten befolkningen i en kommune skal være. Denne minstegrensen vil garantert være høyere enn 2620 innbyggere.

Slike kommunesammenslå­inger synes ikke Birte Bodahl noe om.

- Jeg mener det er viktig å bevare de små samfunnene. Det er klart det koster, men vi bruker jo penger på så mye annet i Norge også.

REPARATØR: Vaktmester Arild Dale og elektriker Arne Ellingsen har jobbet henholdsvis 27 og 30 år i Prestestien borettslag.
LAGER MAT: Birte Brodahl (til venstre) og Anne Kathe Thomsen serverer mat til beboerne hver dag på borettslagets miljøkafé.
RUNE SÆVIG

Det er Monica Jensen helt enig i. Hun er driftssekretær i borettslaget, og kommer opprinnelig fra Gulen kommune. Hjemkommunen til Jensen har 2300 innbyggere, og er dermed omtrent jevnstor med borettslaget.

- I små kommuner er man flinkere til å hjelpe hverandre, og alle kjenner alle. Jeg synes det er viktig å bevare, sier hun.

Knut Moe bor ikke i Prestestien, men lenger nord i Hordaland. Han er ordfører i Modalen, Norges nest minste kommune med 383 innbyggere.

- Hva tenker du om at det fins et borettslag som er 6,8 ganger så stor som kommunen din?

- Jeg ser det perspektivet, men så lenge vi har de økonomiske rammevilkårene vi har, så er vi sterke motstandere av tvungen sammenslåing.

- Frykter du for fremtiden til kommunen din med en borgerlig regjering?

- Jeg tror denne debatten hadde kommet uavhengig av hvilken regjering vi hadde fått, sier Moe.