Bare 42 av 262 besøkte bedrifter — 16 prosent - hadde ikke laget arbeidskontrakter for sommervikarene.Fire bedrifter vil bli innmeldt til Arbeidstilsynet for brudd på arbeidsmiljøloven. Andre bedrifter har lovet å rette opp feilene snarest mulig. Preventiv effekt Resultatet er det beste noen gang for patruljen, som har kontrollert arbeidsvilkårene i Hordaland i 16 år.Ansvarlig for patruljen, Christopher Beckham, mener bedringene skyldes at sommerpatruljen har en preventiv effekt.- Bedriftene vet at vi kommer. Ofte er også lokalpressen engasjert, og setter et ekstra press på for å bedre forholdene. Nesten slått ned Alt er likevel ikke rosenrødt. Hos en butikk i en lavpriskjede ble Beckham forsøkt slått i ansiktet fordi han ikke var velkommen.- Det var en skikkelig hissigpropp som ikke ville ha oss der. Hadde jeg bøyd hodet litt frem, ville han ha truffet meg. Betjeningen virket redd og nervøs, og vi vil be Arbeidstilsynet ta en sjekk. Men vi har allerede vært i kontakt med kjedens regionkontor, og de har prøvd å ordne opp, sier Beckham. Han vil foreløpig ikke anmelde hendelsen.Det er i servicenæringen LO avdekker de fleste bruddene på arbeidsmiljøloven.- Noen steder får ikke de ansatte overtidsbetaling. Vi har også eksempler på at de ikke kan gå på toalettet på fire-fem timer fordi de er alene på jobb, sier Beckham.