Tirsdag startet lærerstreiken. I en undersøkelse Respons Analyse har gjort for BT og Adresseavisen, svarer 57 prosent av de spurte at de har forståelse for at lærerne streiker. 32 prosent har det ikke (se grafikk).

— Det er ikke så overraskende. Dette er en lovlig streik etter resultatet av en uravstemning, og det er ingen politiske partier som har involvert seg noe særlig. Da blir det ofte slik at det er politisk korrekt å svare at en har forståelse for en slik streik, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

Kan forandre seg

Olaussen understreker at en streik som er ulovlig, eller på andre måter kontroversiell, fort kan bli mindre populær. Dermed kan det hende at mange ser annerledes på saken hvis streiken trappes kraftig opp ved skolestart, slik Utdanningsforbundet har varslet.

— Tross alt er det over 30 prosent som oppgir at de ikke har forståelse for streiken. Det er en god dose velgere.

Roar Grøttvik, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet, er glad for at streiken har støtte i befolkningen. Samtidig understreker han at det handler om mer enn bare regulering av lærernes arbeidstid.

— Dette handler også om en mistillit som har bygget seg opp over tid. Det dreier seg om frustrasjon rettet mot KS og ledelsen i mange i kommuner og fylkeskommuner, som lærerne oppfatter kjører en kampanje for såkalt normalisering av arbeidstiden, sier Grøttvik, og fortsetter:

— Det dreier seg om langt mer enn tariffavtaler, nemlig respekten for læreryrket og den tilliten lærerne må ha for å gjøre best mulig arbeid.

- Har tillit

— Ledelsen i Utdanningsforbundet anbefalte å godkjenne den avtalen det nå streikes mot. Føler du at forbundet har den nødvendige tilliten til å lede lærerne gjennom en streik?

— Jeg tror at ledelsen i Utdanningsforbundet har tillit til å gjennomføre streiken, til tross for at de hadde undervurdert graden av mistillit som hadde bygget seg opp blant medlemmene. Det har ikke kommet noe krav om at ledelsen skal gå av. Det ville jo i så fall svekke streiken, sier Grøttvik.

— Hva skjer fremover nå?

— Det kommer helt sikkert til å bli tatt uformell kontakt på kryss og tvers i det politiske systemet og i organisasjonene. Om det kommer noe ut av det før skolestart, er det umulig å uttale seg om.

- Alvorlig påstand

Hege Mygland, avdelingsdirektør i Kommunesektorens organisasjon (KS), sier resultatet av målingen ikke er overraskende for deres del.

— Vi får bare ta tallene til oss, men ut fra den ganske massive påvirkningen enkelte prøver å utøve er det positivt å se at en tredjedel av de spurte har svart at de ikke støtter streiken.

Hun understreker at KS-medlemmene står bak den avtalen de har jobbet for, og at de mener det er en avtale som sikrer en bedre skole for elevene.

— Våre medlemmer har svart på meglingsløsningen gjennom uravstemning, og der svarte 95,5 prosent ja. Vi forholder oss til at resultatet er vedtatt av våre medlemmer, og at det skal iverksettes for det store flertallet av arbeidstakere som er med i fagforeninger som har sagt ja.

Mygland er overrasket over at Utdanningsforbundet mener lærerne ikke har tillit til kommunene.

— Hvis Utdanningsforbundet mener lærerne ikke har tillit til sine arbeidsgivere, er det en alvorlig påstand. Vi mener fortsatt at den prosessen vi har hatt har vært konstruktiv og ryddig, selv om det har vært krevende.