De andre partiene er for å videreføre det som gjerne kalles Kristin Clemets prestisjeprosjekt.

Det blir noen forandringer på tidspunkt for prøvene. 10. trinn og grunnkurs videregående får de nasjonale prøvene om høsten istedenfor om våren. En viktig begrunnelse for dette er de mange prøvene elevene har fra før på denne tiden av året. Det skal også vurderes om det samme skal gjelde for fjerde og syvende trinn.