KARI PEDERSEN

— Skeptikerne burde ta seg en tur og se med egne øyne hvordan dette fungerer i praksis, sier hjemmehjelper Heidi Holme Frøberg.

Sammen med Nina Hellesjø driver Frøberg firmaet Privat Omsorg DA. Selskapet til de to sykepleierne har i løpet av det første driftsåret fått 70 brukere i bydelen Nordstrand og er i øyeblikket det mest brukte private hjemmehjelpsfirmaet i bydelen.

— Hallo, det er Heidi, roper Heidi Holme Frøberg inn i dørklokken utenfor lavblokken på Lambertseter. Det er torsdag, og Privat Omsorg skal yte en time og 50 minutter praktisk hjelp og bistand til Bjarne Skiphamn, slik kommunens bestillerkontor har vedtatt han skal få. Hjelp til dusj, handling og renhold.

Betaler vanlig egenandel

Bjarne Skiphamn betaler den fastsatte egenandelen for hjemmehjelpen, uavhengig av hvem som yter hjelpen. Men i motsetning til kommunen har Privat Omsorg anledning til å selge tilleggstjenester til den 84 år gamle enkemannen. Da gjelder imidlertid full sats: 340 kroner timen.

Skiphamn har hatt hjemmehjelp i 14 år. I årevis kom den samme kommunale hjemmehjelperen hjem til ham og alt var såre vel. Så startet den kommunale omorganiseringen og innsparingen.

— Det ble aldri noe skikk på det etter at den faste hjemmehjelpen forsvant. Jeg visste jo aldri hvem som kom. Hvis hjelpen ble forsinket, hørte jeg ikke et knyst. Jeg satt bare her og venta og venta, forteller Skiphamn.

Da brosjyren kom fra kommunen i fjor med tilbud om å ta i bruk et privat alternativ, ba 84-åringen om å få prøve firmaet som sto øverst på listen.

— Jeg har vært veldig godt fornøyd, sier han mens Heidi Holme Frøberg sjauer ute på kjøkkenet.

Ikke priskonkurranse

Medeieren av Privat Omsorg mener fritt brukervalg er en god ordning.

— Her handler det ikke om hvem som kan stelle bestemor billigst. Vi konkurrerte ikke på pris, men måtte dokumentere overfor kommunen at vi kunne levere en tjeneste med kvalitet.

Heidi Holme Frøberg forlot sykepleierjobb ved hjerteavdelingen på Aker sykehus for å satse privat i hjemmetjenester. Hun mener nyordningen fungerer godt.

— Vi må innse at eldre mennesker kan og vil velge, de også, sier hun.

— Hva skjer den dagen dere kommer til en bruker som har ligget syk hele natten og åpenbart trenger mer hjelp enn vedtaket sier?

— Da setter vi i gang nødvendige tiltak, enten det er å skaffe lege, få ryddet opp eller kontaktet hjemmesykepleien. Trenger en bruker mer tid, varsler vi om det. Jeg har aldri opplevd det som noe problem, sier hun.

Totalt er det bare litt flere enn hver tiende hjemmehjelpsbruker i Nordstrand bydel som bruker et privat firma. Men blant nye brukere velger nesten en tredel privat. Særlig gjelder dette i den velstående delen av bydelen, viser tall fra en foreløpig evalueringsrapport.

TIDLIGERE SYKEPLEIER: Heidi Holme Frøberg forlot sykepleierjobb på sykehus for å drive privat hjemmehjelpsfirma. Bjarne Skiphamn er fornøyd bruker.<br/>Foto: HÅVARD BJELLAND