De overraskende tallene kommer fram i en ny, internasjonal undersøkelse foretatt av bemanningsbyrået Kelly Services. 33 land og 115.000 personer har vært med i undersøkelsen.

Skolen ikke god nok

I Norge har nesten 2.000 personer deltatt, og resultatene vil nok overraske. Mange ville valgt helt annerledes om de hadde kunnet velge studier og karriere på nytt, og mer enn halvparten av nordmennene mener at utdanningen de fikk, ikke forberedte dem godt nok til arbeidslivet.

Faktisk får det norske skoleverket nest dårligst karakter av skolesystemene i de 33 landene som er med. Bare Sverige har etter intervjuobjektenes mening et skolesystem som har forberedt dem dårligere for arbeidslivet. Danmark ligger på tredjeplass.

Ville valgt annerledes

Blant hovedfunnene i den norske undersøkelsen er også at 65 prosent ønsker de hadde studert videre. 22 prosent sier de definitivt har valgt feil karriere, mens 33 prosent er usikre.

Det er ikke bare det vanlige norske skolesystemet som deltakerne i undersøkelsen er lite fornøyde med. Hele 25 prosent sier at etterutdanningen de har tatt heller ikke har forberedt dem godt nok for arbeidslivet. 55 prosent er derimot fornøyd med etterutdanningen, og det ligger ikke så langt fra det globale gjennomsnittet på 65 prosent.

Hele 68 prosent av de spurte mener at etterutdanningen burde vært mer praktisk enn teoretisk anlagt.

Angrer du på utdannelsen din — eller er du fornøyd? Si din mening i kommentarfeltet under!

ANGRER: Mange ville ha valgt helt annerledes om de fikk velge studier og karriere på nytt, viser undersøkelse.
KNUT STRAND