MARIT BESTE KASIN

Antall elever som valgte å boikotte prøven var overraskende høyt på Kleppestø ungdomsskole tirsdag. Nesten samtlige elever protesterte mot de nasjonale prøvene.

— Skaper skiller

Bare 11 elever gjennomførte prøven, av totalt 115 tiendeklassinger.

— Nå må vi bli hørt, sier de oppgitte elevene. De føler seg plaget med ekstraprøver i tillegg til et hardt pensum. Det satses også for mye på teori, og for lite på praktiske tilbud, mener elevene BT snakket med.

— Prøvene skaper skiller blant elevene, og mellom skole og elev. Resultatene setter skolene i en vinner- eller taperbås, som på sikt kan resultere i dårligere skoler, sier Marie Bringslid.

Hun har sammen med representanter fra hver klasse gått i spissen for boikotten av nasjonal prøve.

— Alle stilte opp på prøven, men de fleste leverte blankt. Vi brukte heller de to timene på annet skolearbeid, forteller Marie.

Fay Farstad var en av de få elevene som besvarte prøven. Hun mener nasjonale prøver er viktig for å kartlegge kvaliteten på skoler og kunnskapsnivået til elevene.

— Jeg vil ikke gi etter for flertallet i denne saken, sier Fay.

Kan tape på boikott

Boikotten er lite gjennomtenkt, mener rektor Øystein Holmelid. Han tror ikke prøvene forsvinner selv om elevene demonstrerer, og frykter at elevene risikerer noe med aksjonen.

— Vi skal ikke straffe elvene som møtte opp, og leverte blankt. Men det er litt opp til de ulike lærerne i faget hvordan dette bedømmes. Den nasjonale prøven kan i noen tilfeller inngå i pensum på en slik måte at den vil bli en naturlig del av karakterene som gis, sier rektor.

Jorunn Deinboll, Tove Lyngbø og Kari Høvik er alle lærere på tiende klassetrinn. Lærerne er opprørt over at prøvene skal rettes internt.

— Nasjonal prøve skal kartlegge elevenes kunnskapsnivå på en uavhengig måte. Da ville det vært mest naturlig at prøvene ble rettet eksternt. Ikke av oss som kjenner elevene, og som har undervist de i flere år.

Elevene ved Kleppestø ungdomsskole varsler at boikotten av de nasjonale prøvene vil fortsette.

...men på andre skoler deltok alle

Antall elever som har levert blank besvarelse er langt mindre på mange andre skoler i distriktet. Flere skoler Bergens Tidende har vært i kontakt med melder om full oppslutning på den nasjonale engelskprøven.

— Hos oss har prøven blitt avlagt helt smertefritt. Alle elevene har deltatt på prøven, melder rektor ved Rothaugen skole. Også på Breimyra Ungdomsskole, Åstveit skole, Sandgotna Ungdomsskole og Storetveit skole har alle elevene stilt opp på prøven, og ingen har boikottet.

<b>BOIKOTT:</b> Marie Bringslid (t.h.) var en av de om lag 100 elvene som boikottet prøven. Fay Farstad valgte å besvare prøven. Hun tror de nasjonale prøvene kan gi et viktig bilde på elvenes kunnskaper.