JOHN LINDEBOTTEN

Ledelsen i Gaia Trafikk er i ferd med å utarbeide et detaljert forslag for en slik linje etter oppdrag fra styret.

— Bystyret vedtok allerede i 2002 å få utredet en forlengelse av dagens trolleybusslinje, særlig med ønske om en forbindelse mellom trolleylinjen og bybanen på Nesttun. Når vi var i gang, valgte vi også å se på en forlengelse i den andre retningen, til Oasen, sier administrerende direktør i Gaia Buss, Idar Sylta, til Bergens Tidende.

Dagens ene trolleybusslinje i Bergen går mellom Strandkaien og Birkelundstoppen. Ruten går under navnet Landåslinjen, og trafikkeres bl.a. av seks nye og topp moderne toleddete trolleybusser med lavt gulv. Disse bussene har falt i smak hos de reisende, forteller Idar Sylta.

Busser for 170 millioner

— Hva vil dette koste?

— Investeringene i linjenettet har vi beregnet til 42 millioner kroner med forlengelse både til Nesttun og til Oasen. Investeringene i nye busser avhenger av hvor tette avganger vi legger opp til. Det mest ambisiøse vi har regnet på, er 5 minutter mellom hver avgang mellom 06 og 09 og mellom 14 og 18, og 10 minutters avganger resten av dagen og kvelden. Da må vi kjøpe busser for ca. 170 millioner kroner. Utgangspunktet for disse beregningene er vel å merke de nyeste og flotteste toleddete vi har i dag. Fremtredende politikere i Bergen har jo betegnet disse som «nesten bybane», sier Idar Sylta.

— Dersom vi nøyer oss med 10 minutters avganger mellom 07 og 19, og 20 minutters avganger på resten, klarer vi oss med bussinnkjøp for 85 millioner.

For lavt under taket

En trolleybusslinje kan ikke ta korteste veien gjennom Bergen sentrum til Oasen. Sydnestunnelen mellom Puddefjordsbroen og Olav Kyrres gate/Christies gate er for lav, og av den grunn må trolleybussen kjøre omveien over Nøstet. Det er ikke nødvendigvis et minus. Beinveien fra Kleppestø kan sørge for et pent tilskudd av passasjerer.

— Derimot er det høyde nok til kjøreledningene i Løvstakktunnelen, sier Idar Sylta.

De foreløpige beregningene fra Gaia Trafikk sier ingenting om hva en trolleybusslinje fra Nesttun til Oasen vil trenge i offentlig tilskudd, om noe i det hele tatt.

— Vi regner med å ha klar en mer detaljert utredning om denne trolleyruten til behandling i vårt styre senere på høsten. Deretter blir det opp til styret å lede dette videre til behandling i Bergen kommune, som jo har siste ordet i denne saken, sier Idar Sylta.

GODE BUSSER: Seks av disse toleddete trolleybussene fra MAN Neoplan kjører i dag på Landåsruten. Gaia Trafikk vil kjøpe inn mange flere og forlenge Landåsruten i begge ender, til Nesttun og Oasen via Nøstet.<p/> ARKIVFOTO: JOHN LINDEBOTTEN