– Dette er en hyggelig historie om hvordan de små myggene kan hamle opp med de store elefantene, sier Benedicte Schilbred Fasmer med et smil. Hun er finansdirektør i matkonsernet og har vært oppdragsgiver i forbindelse med produksjonen av selskapets årsrapport.

Den såkalte Farmandprisen har i årevis premiert de beste årsrapportene, og blir dermed en slags Amanda for de med interesse for regnskap og annen nøkkelinformasjon om bedrifter.

Statoil vant klassen for de børsnoterte selskapene, med Rieber & Søn på annen plass og DnB NOR, Hydro og Orkla på de neste plassene.

– Vi har bevisst brukt evalueringene vi har fått i forbindelse med tidligere års nomineringer til å forbedre oss. For to år siden sa vi opp kontrakten vi hadde på å lage årsrapport med et av de store designbyråene i London og gikk i stedet ut med anbudskonkurranse rettet mot nasjonale og lokale byråer. Vi ønsket å redusere kostnadene. Helst ville vi finne lokale selskaper som jobber med reklame og kommunikasjon og som vi kunne jobbe tettere med. Samtidig som vi kunne være med og bygge dem videre opp, sier Schilbred Fasmer.

Må ha noen store – Vi er avhengig av å ha noen store og profesjonelle kunder for å holde kompetansen oppe og kunne gjøre såpass komplekse ting som årsrapporten til Rieber. Hele vår eksistensberettigelse ligger i å håndtere slike jobber bedre enn de selv kunne klart, sier daglig leder og eier av Artic Reklamebyrå, Arne Skiftesvik.

Foruten Rieber & Søn er Hydro, NextGenTel og BiR store kunder som presser Artic til å strekke seg samtidig som byrået da kan opprettholde to operative team med fire medarbeidere hver.

Ingen gullgruve

Noen gullgruve er det likevel ikke å drive reklamebyrå, selv om både aviser og andre medier flyter over av reklame. Artic Reklamebyrå hadde små underskudd både i fjor og året før. Av de ni siste årene har de hatt plussresultat i fem år.

– Selv om etterspørselen øker betydelig, er det også mange aktører på tilbudssiden. Mot de store kundene konkurrerer vi med både nasjonale og internasjonale byråer. Dessuten utdannes det mange grafiske designere som tar alle småjobbene.

Skiftesvik mener kundene er blitt veldig bevisste på denne overkapasiteten og derfor er aktivt ute og shopper i markedet hele tiden. På den annen side er det flere av de største bedriftene som kvitter seg med sine egne aktiviteter på dette området og i stedet kjøper tjeneste ute.

En rød tråd – I begge årsrapportene vi nå har vært med på å lage for Rieber har vi prøvd å holde en rød tråd og bygge en profil gjennom hele rapporten. I 2003-rapporten prøvde vi å fokusere på makrotrendene i forbrukermarkedet gjennom hele rapporten. Denne gangen prøvde vi å fokusere på den kompetanseutveksling som foregår mellom øst og vest innad i Rieber-konsernet. Og da på alt fra trender til marked og smaker, sier tekstforfatter i dette prosjektet, Anders Kjetland.

Dette har sammenheng med at matkonsernets virksomhet er spredt mellom vest— og øst-europa.

Ressursene som legges ned i Riebers, og andres årsrapporter, har sammenheng med at dette er det viktigste dokumentet et selskap presenterer i løpet av året.