— Jeg er veldig glad i dette, sier Gro Gram-Knutsen, kontaktlærer i 1. klasse på Kronstad skole.

Her foregår skrive- og leselæring utelukkende på PC på 1. og 2. trinn. Slik har det vært i tre år. Resultatene er så bra at lærere fra skolen har deltatt på konferanse hos «skoleverdensmestrene» i Finland for å lære dem hvordan ting skal gjøres.

Skolen har både grupper med elever på samme trinn og aldersblanding, og har gode erfaringer med begge deler.

I fjor høst startet Gram Knutsen med en gruppe på 25 ferske skoleelever i 1. trinn. Et skoleår senere er det ingen ting å si på fremgangen.

— Det var ingen lesere i klassen da vi startet. Nå er vi nesten i mål med alle 25. Det har akselerert utrolig fort, sier Gram-Knutsen.

I tillegg til skriving på PC legger Kronstad skole opp til et individuelt opplegg hvor elevene leser forskjellige bøker.

— Vi må lese ting som inspirerer elevene. Hvis hele klassen skal lese det samme, blir det ingen tilpasset opplæring, sier Gro Gram-Knutsen.

Opplegget krever samtidig god oppfølging fra foreldrene.

— Det fungerer med majoriteten. Så er det vår jobb å ta vare på de elevene som ikke får oppfølgingen hjemme.

Det tredje momentet i opplegget på Kronstad er et dansk program kalt «språkleker». Det handler om hvordan språket er bygget opp, forståelsen av hva et ord er, hva en setning er og så videre.

— Vi jobber helt systematisk med dette i leks form. Samlet gir disse tre komponentene vår språkopplæring, sier Gram-Knutsen.

**Les også:

Skriver på PC — lærer å lese**

PC, IKKE BLYANT: Elevene på Kronstad jobber alltid to og to sammen. Dette bildet er fra høsten 2006 da disse elevene gikk i 2. trinn. Helen Nordnes Helgø (foran PC-en) sammen med Jenny Marie Samland, Valentin Vargas Sweeney (bak til v.) sammen med Tarjei Paule Hage.
SILJE KATRINE ROBINSON