Nesten 95 prosent av søkerne har fått plass ved den skolen de helst vil gå på. Det er omtrent samme resultat som i Hordaland.

Det viser resultatet av førsteinntaket til de videregående skolene, som var klart i går. 4219 søkere har fått plass ved skoler innenfor fylket, mens 86 har fått tilbud om inntak i andre fylker, ved skoler der Sogn og Fjordane fylkeskommune har kjøpt plasser.

206 elever med lovfestet rett til utdanning står fortsatt på venteliste. Melding om andre inntak vil være klar 7. august. Da vil også de som står på venteliste vite hvilken skole de kommer til å havne på.