Fredag fyller Bybanen i Bergen to år. 22. juni 2010 gikk den første avgangen fra Nesttun til Byparken, med både dronning Sonja og Gullars om bord.

— Det har gått over all forventning. Bybanen er stor suksess, og det er tydelig at bergenserne har trykket banen til sitt hjerte, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H).

Hundre prosent tilfreds

Den første sommeren var vognene få, og avgangene ganske sjeldne. Men etter hvert har både hyppigheten og punktligheten økt kraftig. Det har tydeligvis publikum fått med seg.

Bybanen scorer nemlig nær hundre prosent tilfredshet på brukerundersøkelsene som er utført hittil i år.

Av nærmere 900 spurte passasjerer, svarer nesten alle at de er svært fornøyd eller ganske fornøyd med forhold som punktlighet, plass om bord, førers kjørestil og informasjon. Kun på punktene om renhold er det enkelte kritiske røster.

— Det er nesten som om bergenserne har fått tilbake en kjær gammel venn, etter at trikken ble nedlagt på 60-tallet, sier Nilsen.

Bybanens egen statistikk viser at antall innstilte avganger er blitt langt lavere, selv om mai opplevde et lite hopp til over 20 innstilte avganger. Det er likevel langt lavere enn for eksempel i november 2010, da det var 140 innstillinger.

Bruker bane mer enn buss

47 prosent av de spurte på Bybanen oppgir at de reiser mer med kollektivtrafikk nå, enn før åpningen av Bybanen. Halvparten av disse oppgir at de reiser «mye mer enn før».

Alt tyder på at det må være en del som har parkert bilen til fordel for banen. Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen

Nilsen er glad for det, men medgir at Bybanen fortsatt har en jobb å gjøre når det gjelder å få folk til å gå fra bil til bane.

— Vi ser at veldig mange av passasjerene er folk som tidligere kjørte buss, og at de nå bruker kollektivtilbudet oftere enn før. Men kollektivøkningen i Bergen kan ikke bare forklares av det. Alt tyder på at det må være en del som har parkert bilen til fordel for banen, sier han.

  • Men biltrafikken øker jo også?

— Ja, men det kan også tilskrives at vi er en vekstregion med høy folkevekst og god økonomi. Neste år får vi på plass trafikkreduserende tiltak, og så venter vi på at regjeringen skal utbetale belønningsmidlene de har lovet, sier Nilsen.

26.000 reisende daglig

Passasjerstatistikkene viser fortsatt en jevn økning måned for måned, sammenlignet med tilsvarende måneder i fjor. I mai var det for eksempel 26.000 påstigninger i snitt hver ukedag. Tilsvarende tall for mai 2011 var 24.000.

Rekorden er fortsatt fra november i fjor, med 28.000 daglig reisende på ukedagene.

— November peker seg ut som den måneden med mest trafikk i løpet av året. En passasjertelling som ble gjennomført høsten 2011 viste at Bybanen bare hadde rundt ti prosent ledig kapasitet i den travleste rushperioden, opplyser kommunikasjonsrådgiver Camilla Lundberg Berntzen i Skyss.

- Har kapasitet

Fylkesordføreren frykter likevel ikke at bybanevognene skal bli overfylt i løpet av høsten.

— I fjor økte vi kapasiteten i rushet med 20 prosent. Vi har bestilt flere vogner, og det blir etterlengtet når de kommer. Men jeg tror vi skal klare å nå igjen passasjerveksten, sier Nilsen.

- Hva betyr passasjerveksten for planene om å bygge linjer til de andre bydelene?

— Det er jo det beste argumentet vi kan få. Men det fordrer at staten kommer på banen i større grad enn nå.

Er du fornøyd? Diskuter under: