bt.no har tidligere skrevet om Kristin Sundal og Helge Digernes. De bor mellom flere barnehager på Nygårdshøyden, men har fått barnehageplass i Ytrebygda Barnehage på Sandsli.

— Jeg kan ikke sitte to timer i bil hver dag for å benytte plassen, sier hun oppgitt.

Nesten 1000 på venteliste

Bergen kommune har klart å skaffe plass til alle barn som har lovfestet rett til plass, og har søkt innen fristen til hovedopptaket. Det vil si alle barn som er født før 1. september 2009.

Fortsatt er det nærmere 1000 barn som står på venteliste uten plass i Bergen og ønsker plass i løpet av 2010. Lengst er ventelistene i Bergenhus og Årstad.

Langt unna

I tillegg er det nærmere 1876 som har plass, men som søker om plass i en annen barnehage. Bergens Tidende har flere ganger skrevet om foreldre som får barnehageplass, men ikke kan benytte seg av den fordi den ligger for langt unna bosted og arbeidsplass. Årsaken til dette er at Bergen har opptak for hele kommune, og ikke bydelsvis opptak, slik som for eksempel Oslo.

Byråd Filip Rygg (KrF) har varslet at det vil komme en sak om barnehagestruktur i løpet av høsten. Her vil også spørsmålet om bydelsvis opptak bli tatt opp. Både Arbeiderpartiet og SV har tidligere tatt opp denne problemstillingen.

Her er ventelisten

Antall barn som står på venteliste uten plass, og ønsker plass i løpet av 2010:

Bergenshus 160

Årstad 167

Laksevåg 148

Fana 113

Fyllingsdalen 85

Ytrebygda 78

Åsane 62

Arna 52

Totalt 865

Så mange vil bytte:

Arna: 120

Bergenhus: 311

Fana: 295

Fyllingsdalen: 144

Laksevåg: 297

Ytrebygda: 254

Årstad: 300

Åsane: 155