Stiftsdirektør Helge Taranrød ved Bjørgvin bispedømmekontor ser ingen stor dramatikk i at så mange vender ryggen til Kirken på Vestlandet. Han vet heller ikke hvor mange av utmeldingene som er en direkte reaksjon på det omstridte homofilivedtaket på Kirkemøtet i november i fjor. Da sa Kirkemøtet ja til at homofile i partnerskap kan ansettes i vigslede stillinger i Kirken, blant annet som prester.

Flere av prostene i Bjørgvin har meldt om merkbar økning av utmeldinger etter vedtaket.

Tas på alvor

Selv om flere enn noen gang har forlatt Kirken i løpet av ett år i Bjørgvin, er økningen bare på knappe fem prosent sammenlignet med 2006. Taranrød mener derfor at det ikke er snakk om noe ras av utmeldinger på grunn av homofilistriden det siste året. I 2006 opplevde Kirken en markert økning på hele 37 prosent i antall utmeldinger. Fortsatt er over 88 prosent av befolkningen i Hordaland og Sogn og Fjordane medlemmer i Statskirken.

— Selv om vi ikke opplever dette som dramatisk, tas det på alvor. Men det er naturlig at enkeltsaker som engasjerer mange av kirkens medlemmer også fører til at noen gjør et valg om å forlate Kirken. Vi tror mange har gått over til andre kirkesamfunn, sier Taranrød.

Størst uro i Bjørgvin

Han legger til at bispedømmerådet følger situasjonen etter homofilivedtaket. Blant annet vil man gå i dialog med både de kristelige organisasjonene og prostene i Bjørgvin om homofilisaken og de problemer dette har skapt for mange aktive i Kirken.

I den helt ferske årsrapporten til Kultur- og kirkedepartementet skriver biskop Ole D. Hagesæther at Kirkemøtets homofilivedtak trolig har skapt større uro i Bjørgvin enn ellers i landet.

— Men ikke hos alle, la det være klart. Vi har begge syn representert, også blant de kirkeaktive og i menighetsrådene, slår han fast.

Biskopen sier at mange har kontaktet ham og fortalt at de er usikre på om det vil være plass til dem i kirkelig tjeneste i årene fremover. Hagesæther hevder derfor at det er helt avgjørende at de som fortsatt avviser homofilt samliv, får rom i Kirken.

Færre i kirkene

Nokså nøyaktig halvparten av utmeldingene i Bjørgvin er registrert i Bergen. I distriktene er det flest utmeldinger i Vesthordland prosti, som blant annet dekker Askøy og Sotraregionen, Midthordland og Sunnhordland.

De foreløpige kirkestatistikkene viser ellers at kirkebesøket daler i Bjørgvin. Ca 20.500 færre mennesker deltok på gudstjenester i bispedømmets kirker i fjor. Totalt samlet gudstjenestene vel 898.000 deltakere. Nedgangen forklares i hovedsak med at det ble holdt færre gudstjenester i 2007 enn året før. Ellers er det en liten vekst både når det gjelder antall døpte barn og giftermål i Kirken, mens det er en liten nedgang i konfirmanttallet.

Totalt ble det gitt 18,2 millioner kroner i kirkeoffer - en nedgang på nesten 70.000 kroner.

RUNE BERENTSEN (ARKIV)
HILD FJERMESTAD AASE (ARKIV)