1. februar blir det dyrere å reise kollektivt i Bergen, når samtlige enkeltbilletter settes opp med i pris. Også prisnivået på nattbillett, ukes-, måneds— og halvårskort økes.

For Skyss venter en stor jobb for å opplyse Bergens befolkning om prisendringen. Men for de som vil unngå å betale mer for kollektivtransporten noen måneder til, har informasjonssjef Ingrid Dreyer en god nyhet.

Lønnsomt å være tidlig ute

— Man kan fylle på busskortet sitt for den gamle prisen helt frem til 31. januar, og det vil fremdeles gjelde for den nye perioden så lenge det aktiveres innen 30 dager, sier Dreyer til BT.

For de som benytter seg av 180-dagersbillett, betyr det at man frem til februar må betale 4800 kroner for fem soner. Fra månedsskiftet økes imidlertid prisen til 5200 kroner - en økning på 400 kroner.

Se fullstendig oversikt over prisene her.

For Skyss har prisendringene, somFylkestinget vedtoksammen med budsjettet i desember,så langt ikke ført til de store reaksjonenefra kundene.Likevel forteller Dreyer at de er forberedt på at det vilkomme flere henvendelser enn normalt i tiden fremover.

Håper folk får det med seg

— Så fort endringene trer i kraft, så regner vi med en del ekstra respons. Men dette har vi selvsagt full forståelse for, sier informasjonssjefen.

Nå håper hun bare at Skyss klarer å informere godt nok til at folk får det med seg, slik at de ikke tar med seg for lite penger når de skal kjøpe billett neste gang.