— Jeg frykter at det vil skje en dødsulykke, sier Kjell Hæggernæs, daglig leder for Bergens kobber- og blikkenslagerlaug.

Huseierne tar ikke ansvar

Både Hæggernæs og Carl August Carlsen hos blikkenslager- og taktekkerfirmaet Carlsen på taket, mener huseierne i langt større grad må ta ansvar og skjøtte eiendommene bedre.

Særlig farlige er takene på gamle leiegårder fra perioden 1900-1950, som ofte lider under dårlig vedlikehold. Det klassiske eksemplet er studentleiegårder i generelt dårlig stand. Ofte ser fasaden fin ut, mens bakgårdene avslører store mangler.

— Hva er årsaken til situasjonen? – Værgudene er beinharde i Bergen. Det regner mye og med frost i tillegg blir muren sprengt ut. Murgesimsene trekker noen liter vann. Det er ikke så rent sjelden at det detter ned murbiter, sier Carlsen.

Feil på 50 av 708 skorsteiner

Som leder for feie- og tilsynsavdelingen i Brannforebyggende avdeling hos Bergen Brannvesen har Are Sørensen og hans medarbeidere i Feiervesenet hjemmel til å komme med pålegg dersom kritikkverdige forhold registreres.

— Men vi har kun hjemmel til å gripe inn der skorsteinen har påmontert ildsted.

Bygningsmyndighetene i Bergen har ansvaret for resten, påpeker Sørensen.

Fra 1. januar til 1. mars i år fant feiervesenet 46 mangler og ga pålegg til fire huseiere om umiddelbar utbedring. Totalt ble 708 skorsteiner sjekket. I fjor fikk ti huseiere pålegg etter gjennomført sjekk av 2800 skorsteiner i Sentrum og Sandviken.

— Det er ikke så graverende i forhold til mengden skorsteiner, men det er selvfølgelig ille nok. Eierne må være sitt ansvar bevisst, oppfordrer Are Sørensen.

TRUET AV TAKULYKKER: Fuktig klima kombinert med frostnetter ødelegger piper og gesimser i Bergen. Fagfolk frykter at løse murbiter kan bli dødsfeller. F.eks. i Magnus Barfotsgate.
FOTO: GIDSKE STARK