— Det er klart at en rettssak ikke ønskelig for selskapet. På den annen side synes vi der er positivt at alle sider ved denne saken blir belyst. Riksadvokatens beslutning kommer ikke som noen overraskelse for oss, sier informasjonssjef i HSD, Arild Sondre Sekse.

Blir bare bot

Da Hordaland politidistrikt avsluttet etterforskningen etter «Sleipner»-forliset konkluderte de med at HSD skulle slippe en tiltale. Rederiet skulle heller tillegges en foretaksbot på tre millioner kroner.

Hadde det blitt den endelige beslutningen kunne HSD valgt å akseptere boten. De hadde dermed unngått en rettssak.

Riksadvokaten gir imidlertid ikke rederiet noe valg. Nå blir det rettssak med all den negative oppmerksomheten det fører med seg.

— Det er til en viss grad samme faktum som skal vurderes i saken mot kapteinen som i saken mot HSD. Derfor mener vi det er naturlig med en felles vurdering av bevismaterialet i en rettssal, sier førstestatsadvokat Tor-Geir Myhrer hos Riksadvokaten.

Men ifølge Riksadvokaten betyr ikke avgjørelsen nødvendigvis at man ser mer alvorlig på HSDs rolle enn hva politiet gjorde.

— Det ligger ikke en vurdering av alvorlighetsgraden bak avgjørelsen. Uansett blir det ikke aktuelt med annen straff for HSD enn en bot, sier førstestatsadvokat Tor-Geir Myhrer.

Stort tap uansett

HSD tiltales for brudd på to av straffelovens paragrafer. Riksadvokaten konkluderer med at «Sleipner» ikke burde vært satt i drift. Det pekes blant annet på at hurtigbåten ikke hadde lov å seile i høye bølger.

Riksadvokaten mener også det er straffbart at mannskapet ikke skal ha fått tilstrekkelig sikkerhetsopplæring. Det vises også til at det ikke var foretatt evakueringsøvelser.

HSD har seilt i urolig hav etter det katastrofale forliset. De negative medieoppslagene har skapt store problemer for ledelsen og de ansatte. En lang rettssak kommer svært ubeleilig nå når selskapet er i ferd med å gjenreise tilliten.

— Alle i HSD har levd med denne saken siden 26. november 1999. Vi har lært oss å takle belastningene. Det skal vi gjøre denne gangen også, sier Arild Sondre Sekse.

At HSD kan få en bot på flere millioner kroner bekymrer ikke ledelsen.

— HSD har betalt uendelig mye for denne ulykken. Vi forsøkte å regne på det, og kom frem til at 100 millioner var et forsiktig anslag. Størrelse på boten bekymrer oss ikke. Vi vet at det ikke er noe tap sammenlignet med de pårørende og overlevende har lidt, sier Sekse.