Det var ikke bare tilhengere av Hallelujah-kameratene som var til stede på plenen ved Bergenhus denne fredagskvelden. Skjenkekontrollører fra Bergen kommune var også der, men ikke først og fremst for å lytte til musikken.

Beruset kvinne På konsertområdet kom de over en kvinne i førtiårene som de oppfattet som åpenbart beruset.

Hvis dette hadde vært det første tilfellet under sommerens konserter, hadde det ikke vært noe problem. Saken er imidlertid den at Bergen Live ble innrapportert også etter de to Bruce Springsteen-konsertene tidligere i sommer. Da lot seksjon for skjenkesaker nåde gå for rett, og tok hensyn til at det tross alt var store menneskemengder samlet.

Alvorlig brudd Det er ikke sikkert konsertarrangøren slipper like lett unna denne gangen. At åpenbart påvirkede personer ikke blir vist bort, blir sett på som et alvorlig brudd på skjenkebestemmelsene. Slike hendelser kan føre til at bevillingshaveren blir tildelt mellom fem og åtte prikker. Ved åtte prikker kan skjenkeløyvet bli inndratt for en periode inntil to uker.

Skjenkekontrollørene har begrunnet sin konklusjon om åpenbar beruselse hos kvinnen med at hun dultet borti andre publikummere, og at hun strevde i flere minutter med å skrive en kort tekstmelding. Kvinnen ble observert over lengre tid.

– Prøvde å danse Vekteren som ble tilkalt, har en annen oppfatning. Han hadde en samtale med kvinnen, og skriver i sin rapport:

  • «Det kom frem at hun hadde vært på jobb siden 06.00 og var svært trøtt. Hun hadde bare drukket et par pils».
  • «Kvinnen har angivelig forsøkt å danse til musikken, og gikk bakover som en følge av dette. Hun traff en annen gjest uten å legge merke til det».
  • «Kvinnen brukte angivelig flere minutter på å skrive en kort tekstmelding. Det er en kjensgjerning at middelaldrende kvinner ikke tilhører teknologigenerasjonen, og de bruker generelt lengre tid på å skrive en SMS enn ungdommer».
  • «Vi vet heller ikke om kvinnen bruker briller til dagen og hadde tatt av disse».

Over helgen skal seksjon for skjenkesaker avgi sin innstilling i saken.

På de to Springsteen-konsertene ble det rapportert om to tilfeller av at berusede personer fikk kjøpe mer alkohol, såkalt overskjenking. Det siste tilfellet dreier seg om en person som hadde tatt med seg alkohol utenfor serveringsområdet.

Ikke bare ris Bergen Live stilte etter disse rapportene til et møte med kommunens skjenkeseksjon, og konklusjonen ble altså at konsertarrangøren slapp prikkbelastning.

Kontrollørene på Hallelujah-konserten skriver ellers at det var generelt godt vakthold og god orden under konserten 14. august. Det samme skal politiets innsatsleder ha gitt uttrykk for.

Skjenkeseksjonens leder, Gro Gaarder, var i går ikke tilgjengelig for en kommentar til denne siste saken.

Tørrlagt Koengen? Si din mening her.