Folkeveksten vil i år være på 67.600 personer, eller 1,4 prosent. Så høy har ikke veksten vært siden 1920, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Ved årsskiftet vil det bo rundt 5.053.500 personer i Norge.

— Det skyldes arbeidsinnvandringen som kom veldig sterkt fra 2005 og utover. Da vi åpnet grensene mot EU, kom veldig mange innvandrere fra Øst-Europa og de baltiske landene. Det er mange innvandrere som jobber på Vestlandet i skipsverftene og i industrien langs kysten, sier Laila Holmen Lystad, førstekonsulent ved seksjon for befolkningsstatistikk i SSB.

4100 flere i Bergen

Mens innvandring står for 72 prosent av folkeveksten, sørger barnefødsler for resten. Midt på 90-tallet sto derimot fødselsoverskuddet for hele 70 prosent av folkeveksten.

— Antall fødsler har ligget ganske stabilt de siste årene, sier Lystad.

Det er særlig vekst i sentrale strøk. I Bergen er det i år en folkevekst på totalt 4100, 700 flere enn i fjor, som også var et rekordår for folkeveksten på landsbasis.

Det er vekst i de fleste kommunene i Hordaland, men ikke i Tysnes, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Granvin og Fedje kommune

— Det er i sentrale strøk at jobbene fins, og dit innvandrerne stort sett kommer, sier Lystad.

Ved årsskiftet regner SSB med at det vil være over 498.000 innbyggere i Hordaland. Det er 8000 flere enn i 2011. Bare i Bergen kommune vil det ved årsskiftet være over 267.000 innbyggere.

- Nordmenn kan bli i mindretall

- Kan innvandrerekomme til å bli i flertall?

— De gjør for så vidt det, det er fare for det. Vi ser at innvandrere fra Spania også er ganske høyt opp på listen over utenlandske statsborgere som kommer til Norge. Vi vil merke at folk fra Sør-Europa gjør sitt inntog i landet vårt.

- Kan etnisk norskekomme til å bli i mindretall?

— Det er vanskelig å forutsi. Det var ingen som forutså at vi skulle få denne innvandringsbølgen vi fikk nå, eller at vi skulle åpne grensene mot EU. Det kan slå inn ting vi ikke vet om i fremtiden, så det er vanskelig å forutsi, sier Lystad.