Byråd for barnehage og skole, Tomas Moltu (KrF), presenterte kvalitetsmeldingen for barnehagen og grunnskolen i Bergen 2006-2007 i dag.

Den viser at hele 41,2 prosent av de ansatte i private og kommunale barnehager i Bergen har førskolelærerutdannelse.

— Vi har kompetent personell i barnehagene, og forholdsvis mange voksne per barn, konstaterer Moltu fornøyd.

I Oslo har kun 29,2 prosent av barnehageansatte slik utdannelse. Kun Trondheim er bedre enn Bergen, med 41,4 prosent.

Flere menn

Tallene viser også at det blir flere menn i byens barnehager. Fra 2004 til 2006 økte andelen menn fra 8,0 til 10,1 prosent.

Det er én prosent over gjennomsnittet for de ti største kommunene i landet, de såkalte ASSS-kommunene, men likevel ikke så mange som Bergen kommune ønsket seg.

— Vi vil ha flere menn i barnehagen. Det er viktig at begge kjønn er representert, det har med rollemodeller og identifisering å gjøre. Det skal være en balanse i kontakten barna har med voksne, sier Moltu.

Flere barnehageplasser

I 2006-2007 ble det etablert rundt 3200 nye barnehageplasser. Dekningsgraden er økt fra 70,6 prosent ved inngangen til 2006 til rundt 81 prosent ved inngangen til 2008, men den er likevel under gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Andelen barn fra språklige og kulturelle minoriteter er også lav, til tross for en økning fra 2004 til 2006.

— Dette er utfordringer vi jobber med, sier Moltu.

Fornøyde foreldre

Resultatene fra brukerundersøkelsen ble også presentert. Jevnt over svarer rundt 65-80 prosent av foreldrene at de er fornøyde med de kommunale barnehagene på ulike områder.

— Vi er glade for at foreldrene gir oss god tilbakemelding på personalet og tilbudet, sier Moltu.

Unntakene er barnas eller foreldrenes muligheter til å påvirke innholdet i barnehagene. Her svarer kun en av tre at de er fornøyde.

— Vi ønsker jo at foreldrene skal involvere seg i hvordan barna har det i barnehagene, og det er viktig at de opplever at de blir hørt. Det er noe vi må bedre, sier byråden.

Blant utfordringene som nevnes i meldingen, er realisering av full barnehagedekning, flere minoritetsspråklige barn og reduksjon av sykefraværet.

— Det er også et mål at alle barnehagene skal ha godkjent inneklima innen utgangen av 2009, sier Moltu.

Ifølge en rapport fra Helsetilsynet var det 14 barnehager som ikke var godkjente ved utgangen av 2007.

Synspunkter? Diskuter saken her!

FLERE MENN: Det blir stadig flere menn i Bergens barnehager. Her er det Eirik Nesbø som underholder barna i Åsane gårds- og friluftsbarnehage. ARKIVFOTO: KNUT STRAND
FORNØYD: Byråd Tomas Moltu (KrF) er fornøyd med utdanningsnivået blant de barnehageansatte og at andelen mannlige ansatte øker. ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN