— Nesebjørn er en fremmed art i norsk natur og det er ikke ønskelig at den etablerer seg, sier viltforvalter Hallvard Sandven i Bergen kommune.

Han sier dyrene kan gjøre stor skade på norsk fauna om de blir værende.

— De tar egg og fugleunger og andre små dyr. Både vaskebjørn og nesebjørn kan bli en stor plage også for mennesker.

Nesebjørner på frifot

Sist lørdag ble det sett tre nesebjørnunger ved Fanaveien. Sandven sier det er sannsynlig at de er avkom av to nesebjørner som myndighetene ikke fikk tak i vinteren 2004-2005.

— Like før jul i 2004 ble det skutt to nesebjørner i et tre på Troldhaugen, Men vi regner med at to andre slapp unna, forteller Sandven.

Han sier at han fikk telefon fra en person som forrige lørdag så de tre dyrene like utenfor stuevinduet sitt mens de var i ferd med å ta et skjærereir.

I vinter så en annen person to nesebjørner pare seg ved Krokeideveien - ikke langt fra Fanaveien der de tre nesebjørnungene ble sett sist lørdag.

— Det er naturlig å se disse observasjonene i sammenheng. Personlig tror jeg de tre ungene er avkom etter de to nesebjørnene som forsvant vinteren 2005. Med andre ord kan det se ut til at nesebjørnen har etablert seg i Fana, sier viltforvalteren.

Vil avlive dyrene

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har gitt løyve til å felle nesebjørnene, og Statens naturoppsyn er bedt om å bistå med å få has på dyrene.

— Nå etablerer vi en beredskap for at en av oss kan rykke ut på kort varsel for å avlive de uønskede dyrene, sier Sandven.

Dyrene skal ha rømt fra bergenseren Johnny Teigland sitt hjem.

Han ble i Bergen tingrett i fjor dømt for brudd på dyrevernloven og innførsel av eksotiske dyr.

Han innrømmet i retten at han hadde tatt med seg to nesebjørner, to vaskebjørner og fem sibirske ekorn fra Danmark til Norge. Han forklarte at dyrene skulle brukes til i rehabilitering av rusmisbrukere.

Ikke på skuddhold

De sibirske ekornene, en av vaskebjørnene og to nesebjørner ble avlivet. I ettertid har det altså vist seg at det fortsatt befant seg to nesebjørner i Fana. Også vaskebjørnen har ruslet rundt i bydelen.

Sandven har foretatt om lag 30 utrykninger etter at folk har rapportert at de har sett vaskebjørnen. Viltforvalteren har sett den flere ganger med egne øyne. Men han har aldri kommet på skuddhold av dyret.

— Vaskebjørnen er skadet i en fot, og vi vet ikke om den fortsatt lever. I tillegg lever det minst fem nesebjørner i Fana. Det liker vi dårlig, sier Sandven.

Viltforvalteren oppfordrer folk til å melde fra hvis de ser nesebjørnene eller vaskebjørnen.

AVLIVET: Denne nesebjørnen ble skutt i et tre på Troldhaugen like før jul 2004. Men fortsatt er det nesebjørner på frifot. Nå kan det være så mange som fem av dem. ARKIVFOTO: TOR HØVIK