Når byrådet legger frem budsjettforslaget klokken 11.30 i dag, kan det bli trist lesing for mange skoleelever.

I juni satte bystyret ned et utvalg som skulle foreslå tiltak som vil spare ti millioner i året ved byens skoler. Rapporten er nå så godt som ferdig, og etter det BT forstår vil byrådet med rapporten i hånd komme med konkrete kuttforslag i budsjettforslaget.

Kommunaldirektør Harald Reidar Ness har ledet arbeidet, og bekrefter at rapporten er så godt som ferdig.

— Det er bare noen detaljer som står igjen, men de (byrådet, red. mrk.) ville ikke legge det ut før budsjettet, sier Ness.

Skole i forfall

Budsjettet vil dermed bli grundig lest av elever, foreldreutvalg og rektorer ved skoler som ligger i faresonen. Av disse er trolig Fridalen barneskole på Minde den største.

Skolen er i forfall etter flere tiår med mangelfullt vedlikehold. Etter planen skal den rehabiliteres for 50 millioner kroner frem til 2005/2006. Ved å legge ned skolen kan byrådet slippe denne investeringen, i tillegg til eventuelle innsparinger i driften.

— Hvis det skjer er det kolossalt skuffende og uforståelig, sier Klaus Walderhaug, som leder foreldreutvalget (FAU) ved Fridalen skole.

Han reagerer på at elevene vil få til dels svært lang skolevei. Blir skolen lagt ned, må de 450 elevene flyttes til Minde, Kronstad, Slettebakken eller Landås skoler.

Byrådet holder kortene tett til brystet når det gjelder skolekuttene. Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit hadde følgende å si da BT i går kveld spurte ham om elevene på Fridalen skole har grunn til å frykte budsjettet:

— Jeg skjønner at de er spent, men jeg svarer ikke på det før i morgen.

Omkamp om småskoler

Et annet spørsmål er om det er plass til alle elevene fra Fridalen ved disse skolene. Skal politikerne spare penger på neste års budsjett må skolen legges ned fra neste høst. For å få plass må da trolig International School of Bergen flytte ut fra Slettebakken og lærerskolen fra Landås.

Onsdag skal foreldreutvalget på Fridalen møte Komité for oppvekst og kultur for en befaring på skolen. Det kan bli et hett møte.

Budsjettforslaget kan også bety omkamp for småskolene Samdal, Helldal og Trengereid, som ble reddet i fjor høst av opposisjonspartiene Venstre og Høyre.

Når disse partiene nå skal spare inn flere hundre millioner, kan de fort møte seg selv i døren. Men denne gangen vil de trolig kunne vise til den strukturrapporten bystyret bestilte i juni.

I tillegg til disse kan etter det BT forstår er også Seljedalen skole i Fyllingsdalen havne på byrådets nedleggingsliste. Dette er en liten skole med to andre barneskoler i nærheten.