To store planer på hver sin side av rundkjøringen på Hardangerveien på Midttun har vært under behandling.

  • På vestsiden var det planlagt et Arena kjøpesenter som skulle inneholde 10.000 kvadratmeter med butikker.
  • På østsiden av rundkjøringen ønsker NorgesGruppen å bygge et annet senter, kalt «Stortorget». Det vil inneholde 14.000 kvadratmeter forretninger og 10.000 kvadratmeter kontorer. Reguleringsforslaget legger opp til 590 parkeringsplasser, blant annet i et tre etasjers parkeringshus.Totalt ville de to planlagte sentrene bli større enn Oasen i Fyllingsdalen er i dag. Men begge planene har møtt motstand, og Arenagruppen har nå trukket sitt forslag.

— Årsaken er rett og slett at eieren av bygget, Nor-Cargo og Posten, har bestemt seg for å beholde det som logistikksentral en stund til. Da vil vi ikke legge ned penger og tid i en reguleringsplan, sier Hermund Linde i Arenagruppen.

På andre siden av veien har «Stortorget» fått negative tilbakemeldinger både fra kommunen og Fylkesmannen. For stort og for dårlige trafikkløsninger, er dommen fra byråd Øistein Christoffersen (Frp).

Fana bydelsstyre har enstemmig gått imot å bygge kjøpesenteret, blant annet av hensyn til Nesttun sentrums status som bydelssenter og grøntanlegget langs Nesttunvassdraget.