I dag bruker NSB Gods Kronstadtunnelen på strekningen sørover til Minde. Men for et par år siden ble Bergen kommune stilt i utsikt at Kronstadtunnelen kunne bli frigitt til bybanen dersom NSB Gods avvilklet sin virksomhet på Minde.Tilbudet den gang ble fremsatt av Marit Petersen, direktør for NSB Eiendom i Bergen. Betingelsen hun knyttet til tilbudet var at Høyskolen i Bergen ble bygget på NSBs eiendom på Kronstad.Like før jul ble den saken avgjort nøyaktig slik Marit Petersen ønsket. Vurderer Minde Nå er det imidlertid ikke NSB Eiendom, men NSB Gods som avgjør hvor lenge gods skal fraktes til og fra Minde via Kronstadsporet. Regionleder Carl Erik Nielsen sier til Bergens Tidende at man er i ferd med å vurdere hvordan NSBs godstrafikk i Bergen best kan organiseres. Løsrivelse fra Minde kan bli en løsning, men så langt er det ikke tatt noen avgjørelse, sier Nielsen.Etter at NSB eventuelt har sluttet å bruke Kronstadsporet, er det eieren av skinnegangen, Jernbaneverket, som bestemmer om sporet skal fjernes eller om andre skal få lov til å bruke det. For høyt Uansett kan det synes som om Kronstadtunnelen ikke er særlig godt egnet for bybanen, selv om tunnelen passerer under området til Haukeland sykehus.Man er redd for at høydeforskjellen, ca. 40 meter, ville gjort en Haukeland stasjon i Kronstadtunnelen mer avskrekkende enn attraktiv, med for eks. rulletrapper av en lengde man bare finner på de dypeste u-banestasjonene i London.