GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no Os kommune har vedtatt å selge sine aksjer i BKK innen utgangen av juni. Det skal redusere kommunens gjeld med 330 millioner kroner, og redde kommunens meget prekære pengemangel.Problemet for kommunen er at vedtektene kun åpner for salg av aksjer til andre kommuner på Vestlandet. Men her er interessen for å kjøpe mildest talt beskjeden. For å imøtekomme Os og andre eierkommuner sine ønsker om salg, ble det i går satt ned et utvalg blant eierkommunen for å se hvordan vedtektene kan endres.— Dagens møte bekrefter at eierne har veldig ulike oppfatninger. Noen har ikke noe ønske om å selge, andre vil gjerne selge, og Os vil helst selge med en gang. Vi må finne frem til en løsning som tilfredsstiller alle, sier Bergens finansbyråd Trond Tystad som leder utvalget. Etter det BT har grunn til å tro vil selve utredningen neppe være avsluttet før ut på høsten. Et eventuelt salg vil også ta tid. Ordfører Terje Søviknes i Os sier han er fornøyd med at BKK nå har startet en prosess for å endre vedtektene.- Vi har reserveløsninger for budsjettet dersom salget trekker ut, sier han.